Artiklar

Ny 70cc motorsåg för proffsen

Nu presenterar Husqvarna den nya 572XP®, den första sågen i nästa generations proffsmotorsågar. Det är sex nyckelfaktorer som gör den till ett smidigt kraftpaket, konstruerad för snabb avverkning och kapning oavsett klimat.

Syftet med den nya generationen motorsågar, med 572XP®- modellen i täten, är att kunna leverera motorsågar med utomordentligt hög produktivitet, hållbarhet och tillförlitlighet. Det gedigna Husqvarna-arvet borgar dessutom för hög användarvänlighet och säkerhet.

Nästa generation motorsåg är byggd från grunden på en ny plattform som kommer vara den nya stommen för professionella motorsågar i framtiden.

Utvecklingen av den nya plattformen har dragit nytta av digitaliseringen, då Husqvarna har använt nya tekniska lösningar som till exempel sensorbaserad datainsamling och digitala prototyper. Det innebär att man har kunnat göra stresstester för att optimera motorsågens utformning och sensorer har placerats på motorsågen för insamling av data i samband med fälttester.

 

Sex nyckelfaktorer bakom nya 572XP®:

1. 12 % bättre skärkapacitet

Jämfört med äldre motorsågsmodeller i 70cc-serien uppvisar nya 572XP® en förbättrad skärkapacitet på 12 %, även vid användning med långa svärd. Detta möjliggörs av den nya motorn och den förbättrade kylningen, vilket är en förutsättning för att säkerställa hög effekt. Motorn ger användaren ett 30 % bredare varvtalsintervall, jämfört med tidigare generationer motorsågar, en ökning från 2 000 till 3 000 varv. Det bredare varvtalsintervallet innebär att motorn är mer kraftfull i alla arbetssituationer och ger snabbare respons när man varvar upp eller ner vilket gör att det går fortare att kapa. Det nya lätta svänghjulet med mindre diameter, ger snabb acceleration. I kombination med ett bra vridmoment innebär det att 572XP® är den mest kraftfulla 70cc motorsågen som Husqvarna någonsin tillverkat.

 

2. Vikt/effektförhållande

Ett bra vikt/effektförhållande innebär högre produktivitet tack vare mer tillgänglig effekt i motorn. Det förbättrade vikt/effektförhållandet på 572XP® är resultatet av en bättre fördelning och balansering av vikten och en ny utformning av själva motorn. Vevaxeln, ljuddämparen och andra viktiga delar har utformats med utgångspunkt från funktionalitet och de extra förstärkningarna har gjorts för att förbättra styrkan och pålitligheten. Förstärkningarna har ökat på vikten men för att balansera detta, har vikten minskats på svänghjulet (30 g), startkåpan (30 g), vevhuset (200 g), kopplingslocket (30 g) och tändmodulen (29 g).

Sammantaget ger det en vikt på 6,6 kg och en effektnivå på 4,3 kW vilket är en förbättring av vikt/effektförhållandet jämfört med andra motorsågar i samma segment.

 

3. Kylkapacitet upp till + 20 %

Bättre motorkylning ger mer kraft, högre prestanda och ökad livslängd. Nya 572XP® har en ökad kylkapacitet på upp till 20 % i jämförelse med tidigare generationer av Husqvarnas motorsågar. Detta är tack vare kombinationen av nya materialval, digitalisering och motorstyrning (soft cut out system). När det kommer till materialvalen är värmebarriären i 572XP® gjord av ett värmebeständigt, specialtillverkat plastmaterial som är extremt isolerande men ändå lätt och integrerat i kåpan. Låg temperatur i förgasaren är en förutsättning för bra startförmåga eftersom bensin idag börjar förångas vid mycket låga temperaturer. Digital flödesanalys har också gjort att luftflödet i 572XP® har kunnat optimeras med förbättrade placeringar av lufthål och deflektorer. Ny design på innanmätet bidrar också till att färre damm- och smutspartiklar fastnar i kylflänsarna och hindra kylningen. Soft cut out-systemet skyddar motorn från att rusa och systemet justerar automatiskt tändförställningen vid maxvarv. Detta innebär 30 % minskning av trycket i motorn, i jämförelse med Husqvarnas motorsågar utan denna funktion, vilket ger jämnare drift, lägre arbetstemperatur och maximal drifttid.

 

4. Optimerat nytt luftfilter

Nya 572XP® är utrustad med ett extra effektivt luftfilter som tack vare den stora filterytan ger längre användningstid och bättre filtrering. Den ökade filtreringsytan, jämfört med tidigare generationers motorsågar, kräver färre rengöringstillfällen och ger därmed längre arbetsintervall. Förbättrad filtreringskapacitet och ett slutet system stoppar också partiklar från att tränga in i förbränningskammaren, vilket bidrar till en renare motor med ökad livslängd.

 

5. Tio gånger snabbare inställning av luft/ bränsleblandningen

Redan år 2009 introducerade Husqvarna AutoTuneTM som ger optimal inställning av motorn genom automatisk förgasarinställning. Detta innebär att motorsågen alltid blir korrekt inställd oavsett vilket klimat den används i, något som maximerar drifttiden eftersom användaren inte behöver lägga tid på manuell kalibrering eller justering. AutoTuneTM minskar också mängden avgaser för att kunna leva upp till globala krav kring utsläpp och användaren får en renare arbetsmiljö.

I samband med lanseringen av 572XP® har AutoTuneTM uppdaterats och den automatiska justeringen har blivit upp till tio gånger snabbare än tidigare versioner. Uppdateringen av AutoTuneTM innebär förbättringar inom fyra olika områden:

1. Snabbare inställning tack vare en ny mikroprocessor som minskar tiden det tar att ställa in motorn med tio gånger. I praktiken innebär det att alla motorinställningar är 100 % korrekta redan efter några få skär.

2. Ett bredare inställningsintervall tack vare ny programvara som kalibrerar från låg hastighet och ända upp till maxvarv.

3. Delgaskalibrering är ett tillägg till AutoTuneTM som justerar förgasare även utifrån förutsättningarna i mellanvarvtalen och optimerar motorns prestanda.

4. Lean out protection, ett skydd som förhindrar övervarvning och minimerar allvarliga motorskador.

 

6. Ny X-CUT-kedja

Den nya motorsågskedjan X-CUT C85 är den andra kedjan som tagits fram i Husqvarnas nya kedjefabrik och den kommer att vara standard på 572XP® från 2018. Det är en fullkiselkedja på 3/8” för professionellt bruk som är lätt att montera tack vare den gyllene länken som hjälper användaren att hålla reda på kedjans början och slut. Precis som den första X-CUT-kedjan SP33G är C85 färdigslipad, försträckt och mycket hållbar med förbättrad skärkapacitet. Andra viktiga funktioner på 572XP®:

*Anti-vibrationssystem för minimala vibrationer.

*Uppfällbart lock till både bränsle- och oljetanken som är lätt att öppna och säkra utan verktyg, även med vinterhandskar.

*Air InjectionTM filtrerar bort 98 % av inkommande damm.

*Förbättrat spånutsläpp för att undvika igensättning.

*Fronthandtag som flyttats 10 mm närmare tyngdpunkten för bättre balans.

*Handtagsvärme som tillval.

*Riktmärken för fällning som är tåliga och ingjutna i kåpan.

*Gummi-inlägg i handtaget för bra och säkert grepp.

*Genomskinligt bränslefönster.

572XP® har säljstart i Sverige i början av 2018.

Husqvarna