Artiklar

Effektivt säkerhetssystem stoppar tjuven

Visst har det, med nyare bilars elektroniska stöldskydd, blivit lite svårare för biltjuven. Men nya metoder, såsom relästölder, gör att de ändå lyckas alldeles för ofta. Det finns dock stöldförebyggande säkerhetssystem som effektivt sätter stopp för ett tillgrepp.

Vi har tidigare skrivit om bilstölder, senast i nr 6 2017, där det konstaterades att man numera ofta ser att det är internationella ligor som står bakom tillgreppen. Stor andel nya bilar, liten risk för upptäckt och om man ändå skulle bli påkommen, relativt milda straff i en internationell jämförelse, kan vara några av anledningarna. En annan faktor är att det blivit enklare att köra ut och in i landet utan att riskera att bli stoppad i gräns- och tullkontrollerna.

EN ALLT HÖGRE andel moderna fordon som är svårare att stjäla, har inte stoppat dessa ligor som utvecklat nya metoder för att stjäla bilar, bland annat relästölder. Tillvägagångssättet för dessa är parjobbande biltjuvar där den ene följer efter bilägaren med sin reläutrustning och får nyckeln att sända koden utan att bilägaren märker något. Informationen länkas sedan vidare en kumpan som väntar vid bilen och som nu med kodens hjälp kan öppna bilen, trycka på startknappen och köra iväg.

Jan Anshagen, Scandinavian T & T, har reagerat på antalet bilstölder och vad han tycker är bristfälliga larmsystem.

– Jag tycker det är konstigt när man säljer så dyra bilar att man inte samtidigt kan erbjuda kunden ett bra skydd. Det borde ju dessutom vara något som engagerar försäkringsbolagen, säger han.

Han hänvisar till att det idag finns larm på marknaden som hindrar tjuven att ta sig iväg med bilen, även om denne med hjälp av reläutrustning lyckats tillförskaffa sig rätt kod för att öppna en nyckellös bil. Ett exempel är STT Great Guard G-367RA, ett stöldförebyggande fordonssäkerhetssystem för bilar, tunga fordon och maskiner.

Det microchipsstyrda säkerhetssystemet består av en mekanisk precisionsventil och en fjärrkontroll. Ventilen kopplas in till bromscylindern uppe vid huvudcylindern och går inte att koppla förbi genom att oljan går där.

– Skulle man göra det blir man utan bromsar, berättar Jan Anshagen.

MED HJÄLP AV fjärrkontrollen knappar ägaren in en egenvald fyrsiffrig kod. Vid start av bilen har denne sedan fyra sekunder på sig att slå in koden.

– Får du igång motorn och inte har koden till dosan att knappa in inom dessa fyra sekunder, så slår alla bromsar till och fordonet kommer inte en meter.

Vad som händer är att den mekaniska ventilen i bromssystemet slås ut och effektivt sätter stopp för tjuvens planer att åka iväg med bilen.

– Eftersom det inte finns någon strömförsörjning av mikrochip-systemet under körning, behöver man som ägare inte oroa sig för någon oönskad låsning under färd.

SYSTEMET ÄR TESTAT och har godkänts av Industry Technology and Research Institute (Itri) och har även erhållit CE och TUV godkännanden.

– I Tyskland har systemet monterats på över 200 000 fordon av Mercedes och BMW vilket medfört att stölderna i princip upphört, säger Jan Anshagen.

Han menar att detta är ett effektivt sätt att stoppa tjuven.

– Det här är ju något helt annat än GPS-spårning som är visserligen är smart för kontroll, men mindre bra som stöldskydd eftersom bilens signal kan isoleras eller bli avskuren helt om bilen exempelvis körs till en källare.

Systemet kan enkelt installeras på max en timme av de verkstäder som erbjuder sina kunder detta.

Text: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Scandinavian T&T.