Företagare arbetar upp till 20 år längre

Företagare arbetar upp till 20 år längre

Att svenskarna bör arbeta längre har det pratats om. Men det finns en grupp som redan har ett längre arbetsliv. Egenföretagare har både längre veckoarbetstid och arbetar betydligt högre upp i åldrarna än anställda. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna som SCB har tagit fram.

Den genomsnittliga faktiska veckoarbetstiden för egenföretagare (16-64 år) ligger på 38,2 timmar vilket ska jämföras med 30,4 timmar för anställda. Företagare har alltså 25 procent längre arbetstid per vecka. Det betyder att en företagare efter 40 år arbetat lika mycket som en anställd gör på 50 år.– Det beror bland annat på att egenföretagarna har kortare semestrar, lägre sjukfrånvaro och tar kortare föräldraledigheter. Det är delvis en följd av att de allmänna trygghetssystemen inte är anpassade till företagares situation, säger Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom.

Analysen visar att medan företagarna utgör nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16-64 år, uppgår andelen till 42 procent i åldersgruppen 65-74 år. Studeras enbart de som är över 70 år utgör företagarna en majoritet av de sysselsatta.

Swedbank gav också SCB i uppdrag att studera alla personer som 2007 var 60 år för att se deras arbetsmarknadsstatus 2015. Det visade sig att 60 procent av egenföretagarna fortfarande förvärvsarbetade som 68-åringar. Jämfört med anställda var det mer än fyra gånger så hög sannolikhet att företagarna fortfarande arbetade som 68-åringar.

Företagarnas betydligt längre arbetsliv är inte alltid något som de har planerat i förväg. En jämförelse som gjorts inom ramen för denna analys visar att de som har egen firma visserligen planerar att pensionera sig senare än anställda. Men skillnaderna i det verkliga utfallet är långt större än skillnaderna i planeringen.

– I vissa fall arbetar företagarna vidare efter de fyllt 70 år för att de inte vill lämna sitt intresse och livsverk. Men i andra fall beror det på att de inte avsatt tillräckligt med pengar till sin pension. Egenföretagare måste ta ett större ansvar för sin pension än anställda och det är viktigt att börja planera och spara för det i tid, avslutar Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank och sparbankerna till företagare som vill trygga sin pension:

– Fundera på vilken inkomstnivå du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Det är viktigt att fundera på vilka förväntningar man har på pensionärslivet och sedan lägga upp en plan för att nå dit.

– Börja spara så tidigt som möjligt. Det är viktigt att påbörja sitt sparande så tidigt som möjligt. Även små avsättningar får stor betydelse på sikt.

– Tänk över vilken form av sparande som passar dig bäst. Ta hjälp av din bank och din revisor för att komma fram till vilket sparande och vilka trygghetslösningar som fungerar bäst för dig. Ska du spara i företaget eller ta ut pengarna från företaget och spara som privatperson? Ska du försöka hitta en tjänstepensionslösning eller spara i företaget med en så kallad direktpensionslösning?

Text: Jenny Marcuson Fors. Foto: Getty Images.

Aktuellt

ELKO blir mustaschbärare

ELKO blir mustaschbärare

Elko följer upp förra årets succéinsamling till förmån för cancerforskningen genom att i år helhjärtat stödja Mustaschkampen. Förra årets insamling...

Nya spridarmodeller

Nya spridarmodeller

Till kommande vintersäsong har Hilltip lanserat tre nya spridarmodeller, det utökade sortimentet täcker nu ett större omfång av fordon...

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Lastbilstillverkaren Scania kommer nu med en ny 13-liters etanolmotor för nästa generations lastbilar. Parallellt fortsätter kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB...

Sopvals för grävmaskiner

Sopvals för grävmaskiner

YstaMaskiner lanserar nu en ny modell sopvals SV150 för grävmaskiner eller liknande bärare. Sopvalsen kommer att ha Zick Zack...

Nya generationens lastväxlare

Nya generationens lastväxlare

Hiab, en del av Cargotec,  introducerar nu den nya generationens lastväxlare, Multilift Ultima, med flera innovationer som är först...

Fler artiklar