Mobil hybridvärsting för fina fraktioner

Mobil hybridvärsting för fina fraktioner

Det mobila sorterverket Keestrack K8e är alltigenom konstruerat för att klara siktning av fina fraktioner. Siktytan är på hela tolv kvadratmeter. Underdäcket använder flip-flow-teknik, som ger renare siktning av krävande massor. Sorterverket har dieselelektrisk hybriddrift, som hämtar kraften antingen från sorterverkets Volvo Penta eller direkt från elnätet.

Keestrack K8e är det största mobila sorterverket på marknaden. Sett till sorterverken från Keestrack är K8e ca 30 procent större än närmaste mindre modell.
– Sorterverket säkerställer hög produktion vid siktning av finare material, exempelvis kalksten och alla förekommande asfalts- och betongfraktioner, förklarar Erik Olausson på Fredheim Maskin AS.

Det är inte bara sikten på 2×6 meter som är extremt väl tilltagen. Detsamma gäller mataren, som är på hela 13 kubikmeter. Sidobanden till fin- och mellanfraktionerna är 1 200 millimeter breda.

En plug-out-anslutning på 400 volt gör det enkelt att försörja exempelvis en stackläggare med el från sorterverket. Dieselmotorn från Volvo Penta är kompatibel med HVO. För extra trygghet erbjuds sorterverket med tre års garanti.

Keestrack K8e levereras med maskinövervakningssystemet Keestrack-er. Systemet gör det lättare att planera in förebyggande underhåll, likaså att tidigt få signaler om och åtgärda eventuella störningar.

– Samma system används för att ge uppgifter om drifttider, inställningar, aktuell position, produktionsvolymer med mera. Det gör det enkelt att följa och optimera produktionen, förklarar Erik Olausson.

I transportläge mäter sorterverket 3,60 meter i höjd, 3,20 meter i bredd och 15,5 meter i längd. Transportvikten är, beroende på utrustning, 45–50 ton.
Sveriges första Keestrack K8e levererades till kund direkt efter Svenska Maskinmässan vid månadsskiftet maj–juni.

Bilden: Underdäcket använder flip-flow-teknik, som ger renare siktning av krävande massor. Tvärgående ribbor under duken gör att materialet effektivt sätts i rörelse.

Fredheim Maskin AS

Läs också

Aktuellt

Lönsam satsning på solceller

Lönsam satsning på solceller

Hurtigs Bil i Kungälv har satsat på solceller på bilhallens tak. En toppeninvestering menar vd, Christopher Hurtig.

ANNONS ▼
Exporten av lastbilar ökar

Exporten av lastbilar ökar

De tunga fordonen på Klaraviks auktionsplattform blir allt vanligare och även på riksnivå ökar exporterna.

Ny minigrävare från Caterpillar

Ny minigrävare från Caterpillar

Caterpillar lanserar nu nya generationens minigrävare fullmatade med nya funktioner, till exempel spakstyrning, farthållare, LCD-display, bluetooth-start och tiltbar hytt.

Freja rustar för framtiden

Freja rustar för framtiden

Under 2018 gjorde transport- och logistikföretagen Freja en stor investering och flyttade kontor och lager till Jönköping.

Förslag om ny lastbilspremie

Förslag om ny lastbilspremie

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020.

Fler artiklar