Kortnyheter

Maskin Mekano satsar på Europa men tillverkar lokalt

Maskin Mekano är marknadsledande inom sorteringsverk i Sverige. Nu siktar Jönköpingsföretaget på Europa.
– Vi visade vårt sorteringsverk på lastväxelram på Bauma i München. Det övertygade oss om att vi har unik produkt och att det finns intresse för den på den europeiska marknaden, säger Hanna Smedenman på Maskin Mekano.

Sorteringsverket som visades i München hade anpassats till europeisk standard.
– Det är ett komplett och portabelt sorteringsverk med goda miljö- och ljudegenskaper, så smidig att det skulle kunna användas i europeiska stadsnära miljöer, berättar Hanna Smedenman

Maskin Mekano ställer ut en systermaskin på Entreprenad Live i höst.

Tillverkning i Jönköping

– Den heter Eco3+ och är så ny att den fortfarande är i produktion i fabriken.

Fabriken ligger utanför Jönköping och det är där Maskin Mekano i egen regi bygger alla sina sorterings- och krossverk. Allt görs i tätt samarbete med lokala underleverantörer.
– Vi utvecklar och kundanpassar våra modeller kontinuerligt. Fördelen är en ständig dialog med såväl våra underleverantörer som kunder och att vi bättre kan garantera kvalitén.

Efterfrågad lösning

En av företagets succéer – det flyttbara sorteringsverket på lastväxelram – kom till på just det sättet.
– Det var en av våra kunder som efterfrågade en sådan lösning. Sen visade det sig att det fanns en marknad och att fler var intresserade.

Maskin Mekano är ett familjeföretag och Daniel Smedenman, en i ägarfamiljen, är också en av de drivande i att utveckla nya modeller.
– Vi har total nio modeller av sorteringsverk. Allt från de allra minsta på lastväxelram till de största som finns på marknaden. Varje år producerar vi ett femtiotal maskiner.
– Vi har haft en stadig tillväxt de senaste åren, berättar Hanna Smedenman.

Krossverk åter med i produktionen

Bland kunderna märks storföretag som Skanska, Peab och NCC men också återvinningsstationer och mindre entreprenörer.
– Vi har också återupptagit produktionen krossverk. De var borta under många år men nu har vi börjat igen, säger Hanna Smedenman.