Artiklar

Tysta nattleveranser

Ett EU-initierat försök med tysta nattleveranser har inletts till sex av McDonald’s restauranger i Stockholms innerstad med en laddhybridlastbil från Scania som körs av Havi.
På grund av störande buller tillåts normalt sett inte tunga fordon att köra i Stockholms innerstad nattetid. Därför genomförs i stället ofta leveranser till butiker och restauranger under morgonrusningen för att vara redo när kommersen drar igång. För att undvika att lastbilar fastnar i, eller till och med orsakar köer bland övrig trafik, utökas nu stadens försök med nattleveranser.
Leveranserna med tyst eldrift är ett samarbete mellan Stockholms stad, Havi, KTH, EU, McDonald’s och Scania. Initiativet sker inom ramen för EU-projektet Eccentric Stockholm.

Laddhybrid från Scania

Lastbilen som används i försöket är en laddhybrid från Scania som drivs med en kombination av HVO och el, vilket kraftigt minskar utsläppen av partiklar och koldioxid.
Lastbilen är uppkopplad och använder geofencing-teknik (”digitala staket”) som ett stöd för föraren att minska störningsmoment i stadskärnor. När den kommer till en av de fördefinierade zonerna ställer bilen automatiskt om hur den uppträder. De virtuella trafikzonerna kan exempelvis styra vilken motor som används och anpassa farten till den aktuella hastighetsbegränsningen. Scania Zone bidrar därför till att säkerställa att regelverk och åtaganden uppfylls när det gäller buller, miljözoner och lagar med mera.

– Havi är McDonald’s logistikleverantör och i Sverige har de två bolagen arbetat ihop sedan 1989. Vi är stolta över att vara del av ledande ansträngningar för att bekämpa problem som människor i städer drabbas av, säger Camilla Eklöf, kvalitets-, säkerhets- och miljöansvarig på Havi. Dessa lastbilar kör tyst och utsläppsfritt i känsliga stadsmiljöer men kan ändå också köra längre sträckor. Vårt globala partnerskap med Scania och McDonald’s gör skillnad för miljön genom att vi arbetar ihop för att minska utsläpp.

Ska studera buller och miljövinster

Hybridlastbilen kan köra tyst och hel­elektriskt i upp till 10 kilometer och kan därför effektivt leverera varor på nästan tomma gator natte­tid. Konsortiet bakom projektet ska bland annat studera hur mycket buller den totalt sett genererar och hur stora miljö­vinsterna blir när den slipper stå stilla i köer och alltid har fullgod framkomlighet.

– Denna typ av innovativa partnerskap och föregångsprojekt är helt rätt för oss på vår resa mot en mer hållbar leverantörskedja. Vi var tidiga i Sverige med att installera laddstationer för bilar och detta är ett spännande nytt steg, säger Henrik Nerell Miljöchef på McDonald’s i Sverige.

Rörelseenergin återvinns vid bromsning

Batteriet laddas både via extern anslutning och genom regenerering, vilket betyder att bilens rörelseenergi återvinns till elektricitet vid bromsning. Tack vare tillgång till laddbox vid en av restaurangerna, kommer last­bilen att kunna ladda även i samband med lastning, lossning och rast och kommer därför inte att sakna ström i innerstaden.

På de längre sträckorna mellan staden och lagret i Tumba drivs lastbilens för­bränningsmotor på HVO som kan ge upp till 90 procent koldioxidminskning. Väl framme i ut­satta eller känsliga delar av stadsmiljön växlar bilen auto­matiskt över till tyst och emissionsfri eldrift med hjälp av den uppkopplade tjänsten Scania Zone.

– Scania vann den innovationsupphand­ling som föregick försöket och dessutom har vi redan ett omfattande sam­arbete kring bränsleoptimerade fordon med Havi runtom i Europa, säger Jesper Brauer, produktchef för stadslastbilar på Scania. Försöket är en ypperlig möjlighet att utvärdera de möjligheter som uppkopplade hybridfordon erbjuder, med teknik för minskat fossilberoende som finns här och nu.