Artiklar

Goda jobbchanser i anläggningsbranschen

Bygg- och anläggning är en av de branscher där det finns störst jobbmöjligheter på både ett och fem års sikt. Även ingenjörer kommer att vara eftertraktade.
– Arbetsgivarna har ett stort ansvar att göra dessa yrken attraktiva och locka fler till utbildningarna för att klara kompetensförsörjningen, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, murare, målare, elektriker och snickare. Det är yrkesgrupper som kommer ha goda chanser till jobb både på kort och lite längre sikt.
Enligt Arbetsförmedlingens prognos Var finns jobben? tillhör bygg- och anläggningsarbeten en av de yrkeskategorier där det kommer råda brist på arbetskraft om fem år, 2024.
Ser man till yrken som kräver högskoleutbildning kommer även ingenjörer, civilingenjörer och tekniker att ha goda chanser till jobb.

Få väljer yrkesprogrammen

I år är det genomsnittliga bristindexet (yrken med störst brist på arbetskraft) för yrkesområdet bygg/anläggning det tredje högsta, efter yrkesområdena pedagogiskt arbete och data/it. Jobbmöjligheterna inom bygg och anläggning är mycket goda, både för ingenjörer och för yrkesarbetare under 2019, skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport.
Och jobbmöjligheterna väntas bli fortsatt goda eller mycket goda för utbildade byggnadsarbetare även på fem års sikt. Det beror främst på att det är för få som väljer gymnasieskolans yrkesprogram med inriktning mot bygg och anläggning. Även den stora befolkningstillväxten i Sverige påverkar jobbmöjligheterna positivt eftersom efterfrågan på såväl bostäder, lokaler som anläggningar ökar. Det enda yrket inom området där det bedöms vara balans på arbetsmarknaden år 2024 är grovarbetare inom bygg och anläggning.

Brist på utbildad personal

Prognosen visar en fortsatt brist på utbildad personal inom många yrken fram till 2024. Enligt arbetsförmedlingen är det befolkningsutvecklingen och förändringen av den demografiska sammansättningen tillsammans med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen som är starkt drivande för en fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft.
– Vi har haft en brist på utbildad arbetskraft en längre tid. Vi ser att arbetsgivare sänker kraven på erfarenhet och utbildning eller rekryterar kompletterande yrkesgrupper. Det ger visserligen bättre jobbmöjligheter för fler, särskilt för nyutexaminerade, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Fattas 100 000 personer

Prognosen visar att det kommer att fattas totalt 100 000 personer som har den kompetens som arbetsgivarna söker om fem år.
– För att klara kompetensförsörjningen har utbildningsväsendet en avgörande roll, men arbetsgivarna har också ett ansvar att göra yrkena mer attraktiva och locka fler till utbildningar som leder till jobb. Flera aktörer måste hjälpas åt för att lösa kompetensbristen, säger Annelie Almérus.
Arbetsförmedlingens rapport bygger på intervjuer med över 14 000 arbetsgivare, både privata och offentliga. Arbetsförmedlingen ser en fortsatt starkt utveckling på arbetsmarknaden – men i en avtagande takt.
Text: Susanne Bengtsson Foto: Susanne Bengtsson och Getty Images