Artiklar

Miljöflyt för Dagab

Dagabs Volvolastbil i Jönköping startar ovanligt mjukt och rullar i väg som en symbol för Axfoods nysatsning på flytande biogasfordon.
– Det känns fantastiskt att få köra så här miljövänligt, säger chaufför Thomas Oliv.

Tystare och mjukare gång än en vanlig dieselmotor. Ungefär samma effekt som en jämförbar dieseldriven lastbil. Dessutom betydligt skonsammare mot miljön genom det lägre utsläppet av koldioxid.
– Kör man med LNG, flytande naturgas, är reduktionen 20 procent. Kör man med Bio-LNG, flytande biogas, som Dagab gör, så handlar det om en reduktion på 90 procent, säger Tommy Sandberg, transportchef på Dagab i Jönköping.
Han ser nöjd ut i den tidiga vårsolen på Dagabs nya anläggning i Jönköping bredvid den långa raden lastbilar med Dagabs märkning. En av dem är en Volvo FH 460 LNG med fordonsår 2018.
Det är Volvos senaste modell av lastbilar som drivs med flytande gas och bilen har varit i drift hos Dagab sedan i fjol höst.

Sex gasbilar i vagnparken

Totalt ingår sex gasbilar i Dagabs vagnpark: två Scania och fyra Volvo, där en finns i Jönköping.
Chaufför Henrik Josefsson, 26, kliver ombord och vrider om startnyckeln för att starta. Motorljudet är mjukt. Bilen rullar ut från sin parkering i den långa raden fordon utanför Dagabs nya lokaler i Jönköping, på totalt 11 000 kvadratmeter.
Härifrån transporteras varor till de butikskedjor som Axfood genom sitt logistikföretag Dagab levererar matvaror till.
Henrik ser nöjd ut när han kliver ner från hytten.
– Det lilla jag har kört så tycker jag att det går lite mjukare än de dieselbilar man är van vid.
Thomas Oliv håller med. Han är en av Dagabs chaufförer i Jönköping sedan 30-talet år.
– Jag upplevde att tankprocessen var lite krånglig till en början, annars har det gått jättebra.

Handskar och skyddsglasögon vid tankning

Tankningen kompliceras av det faktum att gasen är nedkyld till cirka 135 grader för att bli flytande. Det behövs därför handskar och skyddsglasögon för att skydda hud och syn.
Fast fördelarna överväger, tycker Thomas Oliv.
– Jag är positiv överlag. Kanske att lastbilen har aningen mindre ork än en jämförbar dieseldriven, men motorn går smidigare och saknar det där vanliga dieselknattret. Annars är det ingen skillnad.
Patrik Josefsson, fordonsansvarig hos Dagab i Jönköping, fyller i:
– Man kan få nöta lite längre med startmotorn, eftersom gasen ska antändas med hjälp av HVO eller annan form av diesel.

Får tanka varje dag

Dagab använder sig inte av HVO utan av diesel med upp till 42 procents inblandning av förnybara drivmedel. När motorn är kall finns också en effektreducering, innan kylarvattnet har nått rätt temperatur, för att kunna utnyttja motorns totala effekt.
Räckvidden är en av nackdelarna med att köra på flytande gas, påpekar Tommy Sandberg.
– Vi tar oss ungefär 70 procent av den sträcka som vi skulle ha tagit oss på diesel. Rent praktiskt innebär det att vi får tanka varje dag i stället för varannan, som med våra dieseldrivna lastbilar.
Den mindre räckvidden väckte till en början oro hos chaufförerna, berättar Patrik Josefsson. Han plockar bort en skyddsplåt för att visa Volvons tank som rymmer 205 kilogram Bio-LNG.
– En del har varit oroliga för att få slut på bränsle, eftersom nätet av tankstationer inte är riktigt utbyggt än. Och om gasen är slut så får man problem att ta sig hem. I nödfall går det att köra bilen på diesel, men den är då effektreducerad till 50 hästkrafter.

Investeringsstöd från Klimatklivet

Priset är högre för inköp av en lastbil avsedd för LNG/Bio-LNG, påpekar Patrik Josefsson. I grova drag rör det sig om minst en halv miljon kronor i extrakostnad för inköp. En del har användaren av lastbilen möjlighet att få tillbaka genom reduktioner och bidrag.
– Vi har bland annat kunnat ansöka om bidrag från investeringsstödet Klimatklivet genom Naturvårdsverket. Det täcker 40 till 60 procent av den extra kostnaden. Fordonet är skattepliktigt men bränslet är skattebefriat.
– Det kanske största problemet är gasens karaktär, säger Patrik. Trots isolerade tankar värms den flytande biogasen långsamt upp när den förvaras i lastbilen.

Ska helst rulla så mycket som möjligt

Temperaturhöjningen gör att gasen börjar expandera med ökat tryck i tanken som följd. När trycket har ökat till en viss nivå måste gas släppas ut via en säkerhetsventil. Det kan undvikas genom att använda lastbilen på rutter som gör att gasen används fortare än den värms upp.
– Vi vill förstås till varje pris undvika att gas släpps ut ur tanken. Några dagar kan en bil stå, men helst ska den rulla så mycket som möjligt så att gasen hela tiden förbrukas.
Dagab fick sin första Bio-LNG-bil för fem år sedan. Den modellen fungerade inte lika bra, säger Patrik Josefsson.
– Bilen gick att köra på både diesel och gas, men den var inte tillförlitlig på samma vis som den nya modellen från Volvo är.

Har fungerat väldigt bra

Gasfordon är en del av en medveten satsning från Axfoods sida, säger Helena Blom, Dagabs transportchef.
– Vi är väldigt nöjda med Bio-LNG-bilarna så här långt. Axfood vill använda sig av de miljövänliga bränslen som finns tillgängliga på marknaden och Bio-LNG passar oss bra, som kör tunga ekipage som kräver starka motorer. Vi kommer att köpa fem lastbilar av den här typen om året fram till 2020. Hittills har våra fordon avsedda för Bio-LNG fungerat väldigt bra.
Åsa Domeij, hållbarhetschef på Dagab:
– Det här är en jättespännande utveckling och intresset för att köra Bio-LNG-drivna lastbilar har varit stort hos våra chaufförer. På sikt ska alla Dagabs fordon vara helt fossilfria. Vi tror inte på en enda lösning utan ser på de alternativa bränslen som finns, bland annat Bio-LNG och RME i de bilar där det går, men i framtiden också el. Fördelarna är inte bara en bättre miljö nationellt och globalt utan också lokalt.

Ökande intresse

Jan Strandhede, presschef på Volvo Lastvagnar, konstaterar ett ökande intresse för Volvos miljövänliga lastbilar efter nyår. En viktig orsak är den så kallade reduktionsplikten, säger han.
– Bränslebolagen måste i år minska koldioxidutsläppen med 20 procent genom att blanda in alternativa bränslen, som HVO, i dieseln. Det gör att det är svårare att få tag på HVO i ren form och många transportköpare och åkerier tittar därför efter alternativ. Flytande gas är ett högintressant sådant. Det här är en del av en utveckling där de olika transportaktörerna blir allt mer angelägna om att få ner sina utsläppssiffror och minska sitt klimatavtryck.
Fortfarande återstår en del att göra när det gäller antalet tankställen för flytande gas i Sverige. Fler kommer att behövas, konstaterar Jan Strandhede.
– Idag finns åtta tankställen i Sverige, men inom bara några år planeras det att byggas omkring fyrtio, så det blir snabbt fler av dem.

Vill ligga i framkant

I Jönköping spekulerar Tommy Sandberg om framtiden. Det är viktigt att ett företag som Dagab bidrar till utvecklingen, menar han.
– Vår ambition är att ligga i framkant. När fordonstillverkarna kan presentera ett driftssäkert alternativ med elmotorer så ska vi självklart prova det. Dagab kör i dag några av Scanias elhybridlastbilar. Vi har ett miljötänk och ett miljömål, men också ett ansvar. Det krävs att stora transportföretag som vi går i bräschen för att utvecklingen ska drivas framåt.

Text och foto: Eric Bengtsson