Kortnyheter

Apotek Hjärtats transporter från lager fossilfria redan nästa år

Cecilia de Pedro, hållbarhetschef Apotek Hjärtat. Foto: Apotek Hjärtat.

Senast 2030 ska vägtransporter inom alla ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria. Apotek Hjärtat presenterar nu ett delmål i den strategin som innebär att de linjelastbilar som dagligen hämtar varor på Apotek Hjärtats centrallager för vidare transport till apoteken ska vara fossilfria redan 2020. Apotek Hjärtat har även antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning 2030. Den innebär att Apotek Hjärtat vill visa vägen genom att sätta målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Transportbranschen är i stor förändring då omställningen från fossila till fossilfria bränslen behöver ske fort för att minska klimatpåverkan. Redan idag körs majoriteten av Apotek Hjärtats transporter på fossilfria bränslen. Men för att kunna behålla och öka dessa nivåer presenterar nu Apotek Hjärtat en målsättning att de lastbilar som dagligen hämtar varor på Apotek Hjärtats lager ska vara fossilfria redan nästa år.

Vill visa vägen

– Det är ett tufft och modigt steg framåt med tanke på de utmaningar transportsektorn står inför.  Vi har som en stor apotekskedja en viktig roll för att bidra till ett klimatsmart samhälle och vi vill därför gå före, säger Cecilia de Pedro, hållbarhetschef på Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat genomför en rad insatser som en del av den nya bränslestrategin. I och med det nya automatiserade lager ges helt nya möjligheter att öka fyllnadsgraden i lastbilarna och transportera mindre luft, det görs kontinuerliga översyner av rutter och slingor och det sker en aktiv övergång till mer miljömässiga alternativ i hela fordonsflottan. Ett viktigt steg blir nu alltså att de egna lagertransporterna ska vara helt fossilfria 2020.

Kommer att löna sig

– Det är självklart att vi ska ta ansvar för klimatfrågan. Vi vet att dagens kunder kräver och förväntar sig det av oss. Men, det är också en fråga om lönsamhet. Att redan nu göra stora investeringar i mer hållbara transporter är vi övertygade om även kommer löna sig ekonomiskt, säger Klas Petterson, varuförsörjningschef för Apotek Hjärtat.