Svevia renar Gunnita från arsenik

Svevia renar Gunnita från arsenik

Nu ska arseniken i Gunnita, Värmland, bort. Svevia som utför uppdraget ska schakta bort 6000 ton förorenade massor och sedan återställa marken.

Under 1930- och 40-talet utfördes impregnering av järnvägsslipers i Gunnita som ligger cirka 4 kilometer nordväst om Kil. En verksamhet som kraftigt förorenat marken med främst arsenik.

– Redan 1995 grävdes stora mängder av de mest förorenade delarna bort på den här fastigheten, men trots det finns det mycket föroreningar kvar, säger Claes Dahrén, Svevia.

Ger platsen en ny chans

Svevias uppdrag är att gräva ur den förorenade marken, transportera bort de förorenade schaktmassorna på deponi och att sedan återställa området så att naturmark kan etableras. Under arbetet sker löpande provtagning.

– Det är väldigt tillfredsställande med den här typen av uppdrag. Vi anländer till ett förorenat område, sanerar marken och ger platsen en ny chans. Ibland ska det bli ett nytt bostadsområde, här ska vi återställa det till ett naturområde.

Strikta rutiner

Man skulle kunna tro att den stora utmaningen i projektet är att hantera massor med en sådan otäck förorening som arsenik. Men det håller Claes Dahrén inte med om.

– Det är vår kompetens att hantera förorenade massor och något vi har lång erfarenhet av. Vi har skyddsutrustning och strikta rutiner för hur arbetsplatsen ska fungera för att inte någon av oss som jobbar här ska utsättas för risker.

Litet arbetsområde

Enligt honom är den stora utmaningen att arbetsområdet är litet vilket gör att logistiken med transporterna måste fungera löpande för att det inte ska bli stopp i grävarbetena.

Projektet som precis har startat utförs på uppdrag av Trafikverket ska vara avslutat redan under april i år.

Läs också

Nytt asfaltverk i Läggesta

Nytt asfaltverk i Läggesta

Resande på E20, mellan Södertälje och Eskilstuna, kanske har lagt märke till att det vid Läggesta, strax utanför Mariefred...

Micke håller vägen ren

Micke håller vägen ren

Vägolyckor, stressade bilförare och tidiga morgnar. Det är vardagen för vägarbetarna i Jakobsberg. För Micke Bergman var yrkesvalet en självklarhet....

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar