Artiklar

CTEK E-mobility en av leverantörerna som installerar laddpunkter i Stockholm

CTEK utökar sitt samarbete med Stockholm Parkering och installerar flertalet nya laddpunkter i Stockholm Parkerings parkeringshus.

– Efterfrågan på laddinfrastruktur ökar i takt med att vi ser fler och fler elbilar på vägarna. Stockholm är inget undantag och Stockholms stad har satt som mål att ha 4000 publika laddstationer i Stockholm till 2022. Därför fortsätter vi arbetet med att stärka infrastrukturen för laddbara bilar, säger Cecilia Routledge, internationell chef för CTEK e-mobility.

Möta bilisternas efterfrågan

Stockholm Parkering har redan 2100 installerade laddplatser för elbilar, flest av alla bolag och kommuner i landet. För att möta bilisternas efterfrågan och Stockholms stads klimatmål intensifieras nu detta arbete ytterligare. Stockholm Parkering valde därför CTEK:s senaste lösning för lastbalansering för att framtidssäkra sin laddinfrastruktur och enkelt kunna utöka antalet laddstationer vid behov.

2700 nya laddplatser

– De kommande tre åren kommer vi att öka antalet laddplatser i de fastigheter vi själva äger från 20 procent till 50 procent. Detta motsvarar cirka 1900 nya laddplatser i det nuvarande beståndet. Till detta tillkommer laddplatser i vår nyproduktion, totalt handlar det om cirka 2700 nya laddplatser, förklarar Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Förutom att Stockholm Parkering planerar att förse 50 procent av p-platserna med laddmöjlighet vid nyproduktion ska bolaget också göra förberedande arbeten så att resterande p-platser vid behov enkelt kan förses med laddmöjlighet.

I avtalet med Stockholm Parkering ingår CTEKs senaste laddbox Chargestorm Connected 2 med både dubbla eller enkelt typ2 uttag samt CTEKs lösning för lastbalansering CGC500  och tillgången till CTEKs molnbaserade laddportal för drift, övervakning och administration av användare och laddstationer, Charge Portal.

 

 

 

 

 

Källa: CTEK