Trendspaning – Laddinfrastruktur i fokus under 2021

Trendspaning – Laddinfrastruktur i fokus under 2021

Antal elbilar på vägarna fortsätter slå rekord och nya politiska beslut om utbyggnad av svensk laddinfrastruktur börjar slå igenom på bred front. Detta är några av drivkrafterna bakom utbyggnaden av svensk laddinfrastruktur. Cecilia Routledge, globalt ansvarig för E-mobility på CTEK ger här sin trendspaning för vad som kommer prägla laddinfrastruktur i Sverige under 2021.

En effektiv användning av laddbara fordon förutsätter god tillgång till laddinfrastruktur. Detta är också avgörande för att vi ska kunna öka antalet laddbara fordon i den svenska trafiken.
På CTEK följer vi noga händelseutvecklingen och ser följande trender för laddinfrastruktur i Sverige under 2021:

 

  1. Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur. Denna påskyndas inte minst av av riksdagens beslut om krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnad av fastigheter. I december klubbade Stockholms stad en budget som ska ge staden 4000 publika laddstationer till 2022. Även den nya skatterabatten Grön Teknik för privatpersoners installation av laddstationer bidrar till utbyggnaden.
  2. Mer laddinfrastruktur i planeringen av den byggda miljön. Stadsutvecklare och arkitekter kommer ta med laddinfrastrukturen som en viktig faktor i planeringen. Dels på grund av de nya kraven vid om- och tillbyggnad, dels för att mobilitet fortsätter vara central vid stadsutvecklingsprojekt – vilken kommer domineras av eldrift.
  3. Ökad uppmärksamhet på behovet av laddinfrastruktur för tyngre fordon. Regeringen gav i oktober Trafikverket i uppdrag att analysera behovet för laddning längs större vägar. Men även i städerna behövs ökad kapacitet för att ladda tillskottet av tunga fordon.
  4. Fortsatt debatt om laddinfrastrukturen. Om allt från betalningsstandarder till smart laddning som hanterar till exempel överföringskapacitet och elnätets balansering. Även tolkningen av hur kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation kommer troligtvis debatteras under 2021.
  5. Kompetenshöjning inom laddinfrastruktur. Med nya krav på laddinfrastruktur kommer behov av utbildning av såväl de som bygger som fastighetsägare. Med ständigt fler elbilsägare behövs också mer kunskap om laddteknik bland dessa.

 

Dagens och morgondagens hållbara transporter sker genom laddbara fordon. 2021 blir året då laddinfrastrukturen ställs mer i centrum av den svenska fordonsflottans elektrifiering. Vi välkomnar såklart detta och vi kommer fortsätta att bidra till såväl debatten som kunskapsutvecklingen.

 

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar