Nyhet

Internationell lansering för EMA

Vi har utvecklat vårt sortiment i nära samarbete med våra kunder”, säger Robert Nilsson, VD på EMA. Foto: EMA

Under drygt tio år har EMA – tillsammans med Sveriges maskinförare – drivit utvecklingen inom skopor i Sverige. Nu tar företaget sats mot den internationella marknaden.

EMA tar fram och säljer skopor samt andra maskintillbehör och har fram till årsskiftet varit en del av Rondellen Maskin. Intresset för EMA:s produkter har ständigt ökat sedan företaget lanserade sina första skopor för drygt tio år sedan. I takt med EMA:s tillväxt har varumärket vuxit sig starkt och är välkänt på den svenska marknaden.

I nära samarbete med våra kunder

”Vi har utvecklat vårt sortiment i nära samarbete med våra kunder, vilket lett till att vi kontinuerligt kunnat utöka det med nya banbrytande produkter. Vi på EMA är passionerade att driva marknaden”, säger Robert Nilsson, VD på EMA. ”I dagarna har en ny fräsch hemsida lanserats där våra märkesbundna maskinleverantörer kommer kunna använda sig av ett förenklat beställningsförfarande”.

Maskinförare har ritat sina egna skopor

”Efter drygt tio år ute hos maskinförare som har fått rita sina egna skopor har vi nog närmare 70 olika ritningar på fast planerskopa med S60, vilket idag har genererat sex skräddarsydda standardskopor”.

EMA har mycket på gång och det händer spännande saker i branschen, såväl i Skandinavien som internationellt.

”Intresset för skandinavisk kvalitet i allmänhet och våra skopor i synnerhet är stort internationellt. I ett första skede kommer fokus ligga på Norden och Europa. På sikt är ambitionen att växa globalt”, säger
Robert Nilsson.

Rondellen Maskin kommer fortsättningsvis att vara återförsäljare av EMA-produkter samt erbjuda produkterna för uthyrning. Likaså kommer det nära samarbetet mellan de två företagen att fortsätta.

 

 

 

Källa: EMA