Säkerhet och lönsamhet monterad på dina axlar

Säkerhet och lönsamhet monterad på dina axlar

Med en kontinuerlig övervakning av däckens kalibreringstryck minskas  bland annat driftskostnaderna, trafiksäkerheten förbättras och oplanerade stopp förhindras. Vid minskat lufttryck i något av däcken blinkar en LED-indikator som informerar föraren om problemet.

BPW AirSave är ett automatiskt system som har utvecklats för att hjälpa transportföretag och åkerier att minimera risken för olyckor, förhindra driftstopp, spara bränsle och minska CO²-utsläpp.

Informerar chauffören

Systemet övervakar kontinuerligt däckens kalibreringstryck. Vid minskat lufttryck i något av däcken blinkar en LED-indikator som informerar föraren om problemet.

Automatisk påfyllnad

Systemet fyller automatiskt på med luft, från fordonets lufttank, med hjälp av en tryckstegrare och reglerar lufttrycket i däcken. Däcken fylls på med luft genom en speciell anslutning som monteras inuti axeln.

  • BPW AirSave hjälper till att upptäcka smygande luftförluster innan de hinner störa din verksamhet. På så sätt kan chauffören i god tid köra till en verkstad istället för att behöva stanna på motorvägen.
  • BPW AirSave är en helt självstyrande lösning som enkelt kan monteras och eftermonteras med minimal insats. Axlarna måste dock vara förberedda för AirSave, från fabrik. Systemet genererar själv ström till LED-indikatorn.
  • BPW AirSave består av en elektronisk kontrollenhet och en tryckstegrare, som är inställd på 9,1 bar (men går att justera manuellt), samt ett axelkit bestående av en navkåpa, kopplingar och LED-indikator.
  • BPW AirSave garanterar 100 % kontroll av däckstrycket, 100 % säkerhet och 100 % självstyrande system.

 

Källa: FOMA

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar