Nya digitala dikeskartor underlättar klimatanpassning

Nya digitala dikeskartor underlättar klimatanpassning

Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram heltäckande dikeskartor för Sverige. Kartorna har framställts med hjälp av laserdata och artificiell intelligens och kan underlätta vid klimatanpassning av översvämningskänsliga områden och vid restaurering av våtmarker. De digitala dikeskartorna är tillgängliga som öppna data.

William Lidberg är forskare vid SLU och har utvecklat metoden som kartorna bygger på. Med den nya metoden hittas omkring 85 procent av alla diken, jämfört med de 9 procent som finns med på tidigare kartor. Dikeskartorna har många användningsområden.

– Nu när vi vet var dikena finns, går det att planera för vattnet i landskapet mer i detalj. Lägger man alla diken i den nya kartan på en lång rad så räcker de 24 varv runt jorden. Diken utgör omkring 70 procent av Sveriges vattendrag, så det är en stor förbättring mot tidigare kartor, säger William Lidberg, SLU.

Avslöjar vattnets väg

Skogsstyrelsen har använt metoden för att ta fram dikeskartor för hela Sverige. Framtagningen är ett led i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma satsning på restaurering av torvmark genom återvätning. Här används dikeskartorna för att enklare lokalisera lämpliga torvmarker för återvätning, vilket i sin tur kan ge minskade växthusgasutsläpp och gynna den biologiska mångfalden. Dikeskartorna är också värdefulla i skogsbruket.

– Om skogsbruket vet var dikena finns går det ännu bättre att följa vattnets väg och undvika körskador och näringsläckage till vatten, säger Liselott Nilsson, som varit engagerad i arbetet på Skogsstyrelsen.

 

 

Källa: SLU

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar