Nyhet

Småländsk teknik kan sänka dieselkostnaderna för kylvaruåkerier

Foto: Hultsteins

Många åkeriägare drabbas hårt av rekordhöga dieselpriser och flera åkare vädjar om statligt stöd och subventioner. På Sveriges vägar rullar drygt 7000 tunga lastbilar som transporterar kylvaror, framför allt livsmedel och läkemedel. En småländsk innovation sägs minska bränsleförbrukningen med 6 000 liter om året – per dieseldriven lastbil.

För att hålla temperaturen i lastutrymmet i lastbilar som transporterar kylvaror krävs ett eller flera kylaggregat. Aggregat som vanligtvis drivs med dieselmotorer. Jönköpingsföretaget Hultsteins har nyligen börjat installera teknik som kringgår dessa dieselmotorer och istället hämtar kraften från den långt mer effektiva lastbilsmotorn.

Foto: Hultsteins

– Med en enkel eftermontering som utförs på ett fåtal dagar, kan även ett äldre fordons dieselförbrukning minska markant. För ett bil- och släp-ekipage resulterar vår generatorteknik i en bränslebesparing på 3 liter per timme, säger Hultsteins vd Börje Axelsson i ett pressmeddelande.

För en genomsnittlig kyltransport som rullar 2 000 timmar på ett år ger det en bränslebesparing på 6 000 liter. Med ett dieselpris på 27 kr/l blir det snabbt en stor kostnadsbesparing.

Utöver de ekonomiska vinsterna är även miljövinsterna stora, eftersom varje traditionellt dieseldrivet kylaggregat släpper ut lika mycket cancerogena partiklar som 216 personbilar, ett utsläpp som nu försvinner. Ofta sitter det dessutom två sådana aggregat på ett kylvarutransportekipage. Modifieringen går ut på att behålla befintligt aggregat, medan dieselmotorn kopplas förbi. På det viset bidrar lösningen också till ett effektivt nyttjande av jordens resurser.

– Intresset för våra produkter har ökat stadigt under en längre tid, både från större svenska matvarudistributörer som Ica, Dagab och Arla, men även internationellt, säger Börje Axelsson.

 

Källa: Hultsteins