Svensk skog på världens fotbollsplaner?

Svensk skog på världens fotbollsplaner?

Sveriges första skogsbaserade funktionsmaterial för konstgräsplaner kommer att installeras på Råstasjöns Idrottsplats, som ligger intill Friends Arena i Solna. Råstasjöns IP:s spelare kommer att testa det nya underlaget under ett år. 

Det skogsbaserade funktionsmaterialet för konstgräsplaner är resultat av ett forskningsprojekt delfinansierat genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Projektet, med namnet BioPitch, drivs av Stockholms Fotbollförbund i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, Lignin Industries, Sports Labs och kommunerna Solna, Stockholm och Karlstad.

Syftet med projektet är att ta fram ett svensktillverkat biomaterial med lågt koldioxidavtryck som kan ersätta dagens fossilbaserade material. Funktionsmaterialet har godkänts av FIFA och är nu redo att installeras för att under ett år testas av spelare.

– Vem kunde för några år sedan tro att svensk skogsråvara skulle kunna användas för att lösa fotbollens största miljöutmaning? Det har sannerligen varit en otroligt spännande resa att tillsammans med akademi och industri spänna bågen mot det okända och hitta nya lösningar för en hållbar framtid för våra barn och unga, säger Robin Johansson, projektledare för BioPitch.

– Biopitch är ett innovativt projekt som fått två olika typer av stöd från BioInnovation. Vi är glada att kunna bidra till en så tydlig insats för att minska spridningen av mikroplaster till natur och vattendrag. Med FIFA-godkännandet i ryggen hoppas jag detta blir en internationell exportsuccé! säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

 

Källa: Stockholms Fotbollförbund


Om BioInnovation
BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram grundat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer på https://www.bioinnovation.se/

 

Läs också

Framtidens bil byggs av trä

Framtidens bil byggs av trä

Bilar tillverkade av träd från de svenska skogarna? Nej, det är faktiskt inget skämt. Svenska forskare har presenterat en första...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar