Den blöta sommaren har gjort att Sveaskog fått ställa in skogsbränningar på runt 500 hektar.
Tre bränningar har varit inplanerade under sommaren på mellan 400 och 500 hektar sammanlagt, men ännu har bolaget inte kunna bränna en enda gång i mellersta och norra Sverige. Anledningen har varit att det är för blött i marken.
Endast i södra Sverige har bolaget kunna genomföra skogsbränningar på totalt 35 hektar.
Sveaskog genomför varje år flera planerade skogsbränningar, något som gynnar den biologiska mångfalden.
– Problemet är när det går för lång tid sedan det senast brann i ett område. Då lever de här arterna på övertid och riskerar att försvinna helt om de inte mycket snart får tillgång till de miljöer som branden ger. Därför är varje genomförd naturvårdsbränning ett framsteg för naturvården, säger Gisela Björse, naturvårdsspecialist i Syd i ett pressmeddelande.


Foto: Naturvårdsbränning Thomas Nordling