Kortnyheter

Förnyelse i Mellanskog

Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening har 32.000 medlemmar i mellersta Sverige, omsätter cirka 3.000 miljoner kronor och har 215 anställda. Mellanskog har för avsikt att koncentrera sig till kärnverksamheten, virkeshandel, skogsbruk och näringspolitik, det vill säga de områden som är viktigast för medlemmarna.

Försäljningsprocessen av Setra Group AB, Sveriges största sågverks- och träförädlingsföretag, har påbörjats. Mellanskogs ägareandel i Setra Group är 26 procent. Lars Gabrielsson har varit anställd i Mellanskog i 18 år, varav de senaste elva åren som vd. Han har varit ansvarig för de förändringar som med stor framgång genomförts under åren. Mellanskogs position som en kraftfull aktör på råvarumarknaden har förstärkts och under Lars tid har lönsamheten i föreningen varit god.

Mellanskogs vd Lars Gabrielsson har informerat styrelsen om att han vill lämna företaget. Styrelsen har träffat en överenskommelse med Lars Gabrielsson att han lämnar sin tjänst i samband med att en uppgörelse träffas med ny ägare av Mellanskogs aktier i Setra Group AB. Dessa förhandlingar beräknas vara avslutade under första kvartalet 2011. Rekrytering av ny vd påbörjas omgående.

– Det har varit fantastiska år för mig i Mellanskog, säger Lars Gabrielsson. Med genomförda åtgärder är det min bedömning att Mellanskogs tillväxtstrategi kan förverkligas och skapa ytterligare mervärden för medlemmarna. Jag har kommit till en punkt där jag väljer att gå vidare mot nya utmaningar.

– Mellanskog tackar Lars Gabrielsson för ett mycket fint arbete, samtidigt som vi önskar Lars lycka till i framtiden, säger Mellanskogs ordförande Börje Lagerquist.

logo
Redaktionen