Produktnyheter

Nytt aggregat för gallringsproffs

Komatsu Forest lanserar gallringsaggregatet Valmet 340 som fyller luckan mellan storsäljarna Valmet 330 och Valmet 350.1.

Valmet 340 är optimerat för bestånd med en DBH mellan 10 och 25 cm och kombinerar låg vikt, smidig konstruktion och kompakt design med höga prestanda. Dessa egenskaper gör aggregatet effektivt i tuffa, trånga gallringar. Konstruktörerna har försökt bygga in och skydda så mycket av komponenterna som möjligt för att driftstoppen ska minimeras.

Matarvalsarna finns i antingen kombination av stål och gummi eller enbart i stål. Proportionellt tryck vid matning ska minimera stamskadorna. Som tillval vinns flerträdshantering och färgmärkning för två färger. Aggregatet har fem kvistknivar varav fyra är rörliga. Valmet 340 väger 760 kg.

www.komatsuforest.se

logo
Redaktionen