Kortnyheter

Nya råd för nytt klimat

Nu ger Skogforsk nya råd för var i Sverige olika sorters frö och plantor kan användas. Genom att redan idag välja sorter som passar bättre i det framtida klimatet kan skogsbruket öka virkesproduktionen.

I framtiden väntar varmare väder och mer nederbörd. Perioderna med extrem torka eller nederbörd blir fler och längre. Östersund får samma temperaturklimat som Mälardalen har idag. Det är de flesta klimatforskare överens om. Det ställer nya krav på träden som måste klara både dagens och framtidens klimat.

– Skogsbruket måste göra en avvägning mellan hur bra plantorna överlever idag och hur bra den äldre skogen kommer att växa i framtiden, säger Bengt Andersson, forskare. Våra nya rekommendationer innebär att skogsproduktionen kan öka med några procent.

logo
Redaktionen