Nyhet

Permanova levererar lasrar för Saabs 9-5-produktion

Lasersvetsutrustning för produktionen av Saab 9-5-modellen i Trollhättan har installerats av Permanova Lasersystem AB i Mölndal. I samband med flyttningen av tillverkningen från tyska Rüsselsheim satsade Saab Automobile på det senaste inom lasertekniken för att möta kraven på produktionskapacitet och sammanfogning utan deformationer i biltaket.
Viktig order för Permanova
Saabs offensiva investeringsbeslut togs mitt i turbulensen kring GMs försäljning av bolaget. Redan i början av 2000-talet testade man lasersvetsning av en mindre del av biltak tillsammans med Permanova i liten skala i Trollhättan, med den tidens teknik. Fortsatta satsningar gjordes dock i Tyskland.  Sedan dess har Permanova levererat många kompletta lasersvetsstationer och laserprocessverktyg för andra biltillverkare.
Denna order för Saab 9-5-produktionen inkluderar två nya 2,6 kW disklasrar från Trumpf, med dresspaket för två st ABB 6400-robotar med Permanovas lasersvetsverktyg med on-line fogföljning.
Disklaser-teknologi
Saab växlar därmed in på den nya disklaser-teknologin, som kännetecknas av hög elektrisk verkningsgrad (25-30 %), och ett modulärt koncept för enklare underhåll.
Permanovas projektledare Christian Alinder kommenterar:
”Flexibiliteten med optisk fiberöverföring från laser till robotburet lasersvetsverktyg, och den höga verkningsgraden hos disklasern gör installationen kompakt. De elektriska kablarnas ledningsareor, för laser och kylare, är mycket mindre än förut tack vare hög verkningsgrad. Lägre driftkostnader och enklare underhåll blir följden.”
On-line-övervakning av lasersvetsprocessen
”En ytterligare kvalitetssäkring kommer från de inbyggda funktionerna hos Permanovas lasersvetsverktyg. Deras nyckelfunktioner är den integrerade fogföljningen och tryckrullarna. Fogföljningen hittar och följer fogen on-line, och rullarna säkerställer en tillförlitlig klampning av svetsfogen under rörelse”, säger Christian Alinder. ”Totalt görs ca 3 m lasersvetsning per bilkaross.”