Blogg och filmer

Maskinmonterat kabelsökande verktyg

Abelco lanserar ett unikt verktyg som monteras på själva grävmaskinen och som varnar dig som maskinföraren om det finns några kablar i marken. Cable.D är världens första maskinmonterade kabelsökande verktyg. Med Cable.D skapar du en säkrare arbetsplats för både människor och maskiner.

Cable.D riktar sig framför allt till grävmaskinister som jobbar i tätbebyggt område, där man inte vet var kablarna går eller för extra säkerhet. Verktyget mäter bland annat elektrisk strålning och kan även visa riktningarna hur kablarna går. Verktyget talar också om hur nära skopan dessa i så fall befinner sig. Varningen sker varje sekund via en display som placeras inne i hytten.

Cable.D sätts fast med hjälp av två starka magneter, vilket gör den lätt att ta bort och flytta mellan olika grävmaskiner för extra effektivitet och stöldsäkerhet.

www.abelco.se