Produktnyheter

8-kanals laddningsstation

Stora kostnader läggs idag på att i förtid kassera fordonsbatterier. Felaktigt laddade och slitna batterier är idag ett stort problem för såväl personbil som tungtrafik. Dyra batteribyten och ständiga driftsstopp belastar åkeriernas ekonomi och minskar intäkterna.

Tystor AB har tagit fram en specialutvecklad laddningsstation. En till åtta 12V-batterier kan valfritt anslutas och samtidigt laddas. Varje batteri laddas individuellt oberoende av övriga anslutna batterier. De åtta kanalerna arbetar helt parallellt – ingen prioriterad laddning. Före varje uppladdning görs en grundlig kontroll av batteriets celler. Vid ett eventuellt cellfel larmas användaren att batteriet är defekt och måste bytas ut. Godkänns batteriet genomförs laddningen helt automatiskt utan passning.

En inbyggd rekonditionering startar så snart huvudladdningen är genomförd. Med en rekonditioneringsfunktion förlänger laddningsstationen livslängden för batterierna väsentligt meddelar Tystor AB. Laddningsstationen är byggd i ett aluminiumchassi med handtag. Alla batterikablage med klämmor och nätkabel ingår som standard.

www.tystor.com

logo
Redaktionen