Kortnyheter

Koldioxidskatt för lätta lastbilar

Efter årsskiftet förändras kostnaden för att köra dieselbil. I fjol beslutade riksdagen att från den 1 januari 2011 höja energiskatten på diesel med 20 öre litern, plus moms. Till detta kommer den årliga indexuppräkningen av energi- och koldioxidskatten med några ören och därtill ändras fordonsskatten genom en höjning från 15 till 20 kronor för varje utsläppt gram koldioxid över 120 gram per kilometer. För bilar som drivs med alternativa bränslen ligger skatten kvar på 10 kronor per utsläppt gram koldioxid och energiskatten på bensin ändras inte.

Den så kallade bränsle- och miljöfaktorn, som i dag är 3,3 eller 3,15 beroende på när dieselbilen först registrerades, sänks vid årsskiftet till 2,55 och från 1 januari 2013 till 2,4. Ändringarna innebär praktiskt att exempelvis en bensindriven Volvo S60 får runt 100 kronor högre årlig fordonsskatt. En dieseldriven Volvo S80, nyare än 2008 års modell, får skatten sänkt med drygt 700 kronor och från 2013 med ytterligare 200 kronor.

Bensindrivna personbilar, som tidigare beskattats efter tjänstevikt, får den 1 januari 2011 skatten höjd med tre procent samtidigt som skatten för dieselpersonbilar sänks med fyra procent, från den 1 januari 2013 med ytterligare cirka fyra procent. Detta som kompensation för den höjda dieselbränsleskatten.

Lastbilar och bussar, med totalvikt under 3,5 ton, som ny­registreras efter den 1 januari 2011 får koldioxidbaserad fordonsskatt enligt samma beräkningsmetod och samma skatte­satser som personbilar. Detta har tidigare inte varit möjligt eftersom det saknats officiella utsläppssiffror för biltypen. Sverige sänker även fordonsskatten, från den 1 januari 2011, för lastbilar och bussar över 3,5 ton till EU:s miniminivåer.

Koldioxidskatten på naturgas och gasol som drivmedel höjs 2011, 2013 och 2015 så att den 2015 når den generella skattenivån som idag motsvarar 105 öre per kilo koldioxid.

Källa: ATL.