Kortnyheter

Krisen över enligt Fortec-företagen

Krisen för skogsbrukets leverantörer är över och det går åt rätt håll igen. Det konstaterades på exportsamverkangruppen Fortecs möte under hösten. Dessutom uppmärksammades problemen med markskador i skogen.

Leverantörerna av maskiner och utrustning för skogsbruket är överens om att krisen nu definitivt är över. Man rapporterar generellt om en uppåtgående trend sedan sex till tolv månader. Marknader som nämns som speciellt positiva är Tyskland och Finland.

Den svenska marknaden verkar ha varit relativt oberörd av den nu snart glömda lågkonjunkturen. Till och med den envist ”motiga” nordamerikanska marknaden tycks ha bottnat och vänt uppåt, om än i sakta mak. Ryssland är fortsatt ostadigt för leverantörer till skogsbruket, men beskrivs som en tickande bomb, i positiv bemärkelse.

Ett generellt problem för tillverkare av maskiner och utrustning, är att många av deras underleverantörer inte hunnit med i svängningen när trenden vände uppåt vilket har medfört långa leveranstider.

Tjänsteleverantörerna i Fortec rapporterar en fortsatt avvaktande internationell marknad. En förklaring är att flera av de företag som tidigare upphandlat skogliga tjänster, nu har egen internationell erfarenhet och kompetens och därmed inte behöver köpa sådan kunskap i samma utsträckning som förr. Samtidigt har biståndssektorn ändrat fokus från skogliga projekt till mer allmänt naturresursinriktade insatser. Den afrikanska kontinenten är måhända undantaget som bekräftar regeln.

logo
Redaktionen