Blogg och filmer

Seg maskindator?

Känns din maskindatorn seg och har den svårt att läsa ett USB-minne? Orsaken kan vara ett virusangrepp. Det senaste dryga året har virusförekomsten i maskindatorerna ökat dramatiskt. Uppskattningsvis är cirka 80 procent av alla maskindator i någon mån påverkade av datavirus som i varierande omfattning ”stjäl” processorkraft från datorn. I värsta fall kan maskinen bli obrukbar.

Som första maskintillverkare levererar John Deere Forestry idag alla nya maskiner med antivirusprogram i maskindatorn. De kan även hjälpa till med installation av antivirusprogram i tidigare levererade maskiner. Observera att för äldre maskindatorer som använder operativsystemet Windows 2000 är det svårt att hitta effektiva antivirusprogram.

Mer information lämnas av din servicetekniker eller servicelämnare.

logo
Redaktionen