Kortnyheter

Ny satsning på virkesexport från Söderhamn

Skogssällskapet vill exportera massaved från Hälsingland under perioder när priset är högre utomlands. Redan i helgen gick första båten från Söderhamn när Skogssällskapet lastade 2.500 kubikmeter virke på en lastbåt till Finland.

– Suget efter massaved är stort, säger Bo Rosén, Skogssällskapets skogsförvaltare i Söderhamn. Och i Hälsingland finns många aktiva skogsägare som vill öka avkastningen från skogen. Här i regionen finns många duktiga sågverk som kan betala för timret, men på massavedssidan behövs bättre konkurrens.

Tidigare har Skogssällskapet skeppat ut mycket virke från Härnösand och Norduppland, men det är inte ekonomi att köra virket från Hälsingland till de hamnarna, därför ska båtar nu även gå från Söderhamn.