Produktnyheter

Effektiv bränslereningsenhet

DE-BUG är en patenterad magnetisk bränslereningsenhet som installeras i bränslesystemet för en dieselmotor. Effektivt kontrollerar den mikrobiell kontamination/förorening i bränslet och ökar förbränning och smörjning.
Teknik med magnetiskt flödes fält för att bekämpa mikroorganismer och deras associerade problem i vattenhaltiga vätskor
Redan när dieseln lämnar raffinaderiet så blir den förorenad av vatten, kondens, bränsletankar och luft.
 Nästan all diesel har viss mikrobiell kontamination, genom att behandla den kontinuerligt och i förebyggande syfte kan DE-BUG ägaren också få andra positiva sido effekter.
Använd inte skadliga kemiska medel (bakterie dödare, biocider) i diesel tanken när du har en De-Bug enhet ansluten till ditt bränslesystem.

DE-BUG ger dig:
• Minskade kostnader för filterbyten
• Lägre servicekostnader
• Mindre risk för stillestånd
• Minskat motorslitage
• Spridare och pumpar är rena och fria från smuts och avlagringar.
• Det finns inget behov av att tillsätta biocider till bränslet för kontroll av mikrobiell tillväxt.
• Mindre motorslitage eftersom skadlig biocidsyra inte längre finns i tanken.
• Kan minska bränsleförbrukningen