Kortnyheter

Lättare att lägga virke vid allmän väg

Nu införs nya, enklare regler för att lägga virke vid allmän väg. Från och med den 1 april går det att ansöka om ett generellt tillstånd som gäller under ett år. Det är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket och skogsbruket.
Varje år utförs mer än 200 000 avverkningar där virke läggs upp längs allmänna och enskilda vägar innan det transporteras vidare. Tidigare har alla varit tvungna att ansöka om ett särskilt tillstånd för varje enskilt avlägg. Nu slipper man det för delar av det allmänna vägnätet. Istället räcker det med ett generellt tillstånd per län och en förenklad anmälan om varje avlägg.
– De nya reglerna kommer att underlätta mycket för skogsbruket i hela landet, säger Gunnar Svenson som är forskare på Skogforsk. Vi räknar med stora besparingar både avseende administration och kostnader.
De nya reglerna gäller längs vägar med vägnummer 500 och högre, där högsta tillåtna hastighet är max 80 kilometer i timmen och där det i genomsnitt färdas färre än 2 000 fordon per dygn. Huvudvägar och andra större vägar ingår inte.
– För Trafikverkets del innebär det här mindre administration eftersom vi inte behöver utfärda och hantera lika många tillstånd, säger Staffan Gräns som är nationell samordnare på Trafikverket.

Fakta
– I Sverige finns 10 000 mil allmänna vägar.
– Ansökan ställs till någon av Trafikverkets regioner.
– De nya reglerna är resultatet av ett samarbete mellan Trafikverket, Skogforsk, skogsföretagen, åkerierna och SMF Skogsentreprenörerna.

I handledningen ”Virkesupplag vid allmän och enskild väg” kan du läsa mer om den nya lagen och du kan även ladda ner den gratis.