Produktnyheter

Rätt fordon till rätt uppdrag med MobiTrack Web

De flesta företag använder idag GPS-positionering för att planera och styra sina fordon. Med kontroll över sina fordon ökar man lönsamheten och når också viktiga mål som minskade körsträckor, minskad stress och ökad kundservice. MobiTrack Web erbjuder smarta rapportverktyg som ger möjlighet att följa upp, analysera och planera.

MobiTrack Web ger full kontroll över var och hur fordonen rör sig. Via ett webbgränssnitt i Google Maps ser man i en enkel översikt var fordonen befinner sig och kan effektivt följa och styra sin fordonsflotta. Lösningen passar lika bra för lastbil som buss och personbil.

Vid ruttplanering kan man lägga upp olika regelverk för geografiska områden, tider och hastigheter och ta emot meddelanden när fordonen avviker från dessa. Vidare går det att på ett enkelt sätt skicka och ta emot meddelanden från förarna samt ta fram rapporter på körningar och/eller fordon. Systemet sparar inskickade positioner för spårbarhet bakåt i tiden.

Nyckelfunktioner:
– Följa fordon
– Gruppera fordon
– Meddelande till/från förare
– Ta emot meddelande vid händelser
– Spela upp körda rutter
– Se stopptider och adresser
– Se körda sträckor och körtider
– Geofencing
– Timefencing
– Speedfencing
– Mailrapporter om körningar

Fördelar:
– Ökad lönsamhet
– Minskade körsträckor
– Minskad bränsleförbrukning
– Ökad kundservice
– Minskad miljöpåverkan
– Bättre översikt
– Uppföljning av körningar