Kortnyheter

Minskat intresse för avverkning

Den anmälda avverkningsarealen fortsätter att sjunka. Under maj månad sjönk den anmälda avverkningsarealen med 13 procent till 19 190 hektar jämfört med samma månad förra året.
Vid jämförelse mellan de första fem månaderna i år och och motsvarande period 2010 minskade den anmälda avverkningsarealen med tio procent. Vid jämförelse med 2007 och framåt ligger året nivå 4 procent under medel för avverkningsanmälningar.
Skillnaderna i olika landsdelar är stora. Minskningen i år har främst skett i Götaland och Svealand medan den i norra Norrland har ökat något.