Kortnyheter

Rekordmånga beställningar hjälpte inte Metso

Den finländska skogs- och papperskoncernen Metso fick rekordmånga nya beställningar under våren och försommaren. Men det hjälpte inte.
Rörelseresultatet för årets andra kvartal sjönk till 121 miljoner euro, att jämföra med 140 miljoner i fjol. Resultat före skatt landade på 100 miljoner euro jämfört med 122 miljoner för ett år sedan. Däremot ökade omsättningen med 14 procent till 1 567 miljoner euro. Särskilt efterfrågan från gruvindustrin satte fart på de nya beställningarna. Bolaget varnar ändå för en ökad oro och osäkerhet inom den globala ekonomin.

På papperssidan väntas en fortsatt god utveckling under återstoden av 2011. Pappers- och fiberteknologi redovisar ett rörelseresultat på 36 miljoner euro (27). För halvåret ökade nettoomsättningen med 11 procent och landade på 955 miljoner.

Även om behovet av nya pappersbruk minskar kommer efterfrågan på service och ombyggnader att ligga på en tillfredsställande nivå, spår bolaget.