Kortnyheter

Södra vill ha ökad avskjutning

Skogsägare i Kronobergs, Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län är hårt drabbade av betesskador. Nu vill företrädare för Södra skogsägarna ha en ökad avskjutning av älg.
– Vi måste öka avskjutningen, det är nödvändigt, säger Ingrid Hofving Levander, förtroendevald i Norrköpings skogsbruksområde, till Sveriges Radio Kronoberg.
Södra äger ungefär hälften av Sydsveriges skogar. I de berörda områdena beräknas föreningens skogsägare förlora omkring 100 miljoner kronor årligen till följd av framför allt älgens framfart.
I vissa områden kan så mycket som mellan 50 och 80 procent av ungtallen vara så skadad att den endast duger till massaved eller bränsle.
Det är ett tecken på att älgstammen är alldeles för stor på vissa håll, anser företrädare för Södra skogsägarna som nu vill se en ökad avskjutning.
– Det gäller att finna en balans mellan vilt och skog, säger Mats Hansson, viltansvarig i Södras styrelse, till radion.