Kortnyheter

Skotare på väg mot rekord

Nyregistreringen av skotare ser i år ut att slå alla rekord. Mellan januari och oktober 2011 registrerades 331 nya skotare på den svenska marknaden.
Det kan jämföras med rekordåret 2007, då totalt 382 skotare registrerades – och utvecklingen ser ut att hålla i sig, enligt webtjänsten Skotarkartan.se.

Närmare hälften av maskinerna kommer från John Deere, som dominerar marknaden med 47 procent, vilket är en tioprocentig ökning sedan i fjol. Av Skotarkartans siffror framgår också att skogsbolagen köper betydligt fler skotare i år än tidigare. Hittills i år har 31 skotare registrerats på Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Det enskilt största skotarlänet är Västra Götaland, med 31 skotare, tätt följd av Västernorrland (30), Jönköping, Dalarna och Västerbotten (23).