ANNONS

Den tidiga våren och tjällossningen gör det svårare för skogsbolagen att transportera ut timmer från avverkningarna, vilket kan leda till angrepp från vedborren.
– Det här är en av de sämre säsongerna jag varit med om, säger Urban Skoog, virkesinköpare på Moelven Skog AB.

Moelven hade i början av förra veckan cirka 35 000 kubikmeter virke liggande i skogen och längs vägar i norra Värmland. Situationen är ungefär den samma i västra och östra regionen. Skogsbolagen brukar räkna med att mindre vägar ska vara farbara fram till påsk, men redan i mitten av mars hade tjällossningen lett till att många vägar stängts av.
– Vi ligger sämre till än förra året. Vi prioriterar att få ut timmer ur skogen, massaveden kan få bli liggande till dess att vägarna torkar upp igen, säger Fredrik Larstorp, transportledare på Moelven Skog AB.

För Stora Enso Skog är läget likartat, men Rebecka Rödin som är chef för Torsbydistriktet, är ändå inte särskilt orolig.
– Jag tror att det kommer att lösa sig med god planering och samarbete mellan väghållare, skogsbranschen och transportörer, säger hon.

Om virke blir liggande i skogen eller längs med vägar en längre tid finns risk för angrepp från randig vedborre. Denna skadegörare kan börja svärma när dygnsmedeltemperaturen överstiger åtta grader.
– Angrepp från vedborre kan leda till att timmer klassas ned till massaved eller i värsta fall vrak, säger Sverker Rosell, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.