ANNONS

Sandvik-DX-with-TIM3D_C

Sandvik presenterar version två av sitt 3D-navigeringssystem för topphammarriggar i DX-serien. Bland de nya funktionerna i TIM3D V2 kan nämnas en helt ny typ av användargränssnitt, trådlös dataöverföring och förbättrad kompatibilitet med externa system.

Det moderna navigeringssystemet i TIM3D V2 bygger på satellitkommunikation, vilket ger förbättrad borrnoggrannhet, effektivitet och produktivitet i bergtäkter, vägbyggen och dagbrott.

Navigeringssystemet TIM3D förbättrar hålkvaliteten och ger noggrannare hålpositionering. Hålen blir parallella och håldelning och bottennivåer likformiga, vilket märks i form av bättre fragmentering och minskad mängd storblock och finmaterial. Därmed ökar effektiviteten senare i produktionskedjan, inom såväl krossning som lastning och transport.

08-456 11 00, www.sandvik.se

Sandvik-TIM3D-screen