AB Volvo har slutfört förvärvet av 45 procent av den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd. Köpeskillingen uppgår till 5,5 miljarder RMB.

Som tidigare kommunicerats tecknade AB Volvo i januari 2013 ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45 procent av ett dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd (DFCV). DFCV inkluderar huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. För ett genomförande av affären krävdes att ett antal villkor uppfylldes, inklusive godkännande av den kinesiska konkurrens-myndigheten och andra berörda myndigheter. Samtliga godkännanden har nu erhållits. Genom affären stärker Volvokoncernen sin position inom medeltunga lastbilar avsevärt samtidigt som koncernen blir en av världens största inom både medeltunga och tunga lastbilar.

”Den här strategiska alliansen är en verklig milstolpe och innebär en fundamental förändring av Volvokoncernens möjligheter på den kinesiska lastbilsmarknaden vilken är världens största”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson. ”Samtidigt ger den oss möjligheten att vara med och växa DFCV:s internationella affär på ett sätt som kommer att gagna både oss och vår kinesiska partner.”

Volvokoncernen