ANNONS

Regeringen föreslår en ytterligare bränsleskattehöjning på bensin och diesel på 44 öre resp 48 öre/l från och med årsskiftet. (Den senaste höjningen var 1 januari 2015).

Sveriges bilister betalar varje år in cirka 60 miljarder till stadskassan i olika specialskatter. Räknar man även med de generella skatterna (moms) blir siffran hela 90 miljarder. Av dessa går bara runt 20 miljarder tillbaka till vägunderhåll och väginvesteringar. Svenska bilister bidrar alltså med runt omkring 70 miljarder till övriga samhället, varje år.

Bilen är idag kraftigt överbeskattad. Enligt ny forskning från VTI (Statens väg- och trafikforskningsinstitut) är skatterna som bilister tvingas betala mer än dubbelt så hög som biltrafikens samhällsekonomiska kostnader.

Nu föreslår alltså regeringen en höjning med ytterligare nästan 5 miljarder kronor – utan någon motprestation i form av byggande och underhåll av vägar, säger Tommy Letzén, vd på Motorbranschens Riksförbund, MRF.

Det är återigen uppenbart att man ser bilismen som en ”kassako” för staten. Eftersom 80 % av alla persontransporter sker med bil så höjer man i själva verket skatten på mobilitet – eller enklare uttryckt, man gör det svårare för människor att få livpusslet att gå ihop. En dieselskattehöjning innebär dessutom att varor som transporteras med lastbil blir dyrare, avslutar Tommy Letzén.

MRF

Bild: Tommy Letzén. Foto/Källa: MRF