ANNONS

Under januari – juni 2015 har 114 personer omkommit i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 2:a juli 2015. Det är 11 färre omkomna jämfört med motsvarande period 2014.

13 av de omkomna var yngre än 20 år och 14 var 75 år eller äldre. 76 av de omkomna personerna hade färdats i bil och 11 på motorcykel, åtta var cyklister och 15 var gående. 38 bilister omkom i singelolyckor och 26 i mötesolyckor. 5 av de omkomna motorcyklisterna hade kolliderat med ett motorfordon liksom 6 av de omkomna cyklisterna.

Medelantalet omkomna under första halvåret de föregående fem åren 2010-2014, var 124 personer vilket innebär att antalet omkomna under januari-juni 2015 är åtta procent lägre jämfört med den tidigare femårsperioden.

– Varje dödsolycka är en stor tragedi men utvecklingen går i rätt riktning mot etappmålet med högst 220 omkomna i vägtrafiken år 2020. Däremot ser det olika ut för olika trafikantgrupper, minskningen de senaste åren har varit störst bland bilister och motorcyklister, men utvecklingen har inte varit lika positiv för cyklister och gående. Under den här årstiden när fler trafikantgrupper än vanligt ska samsas på vägarna är det därför extra viktigt att vara uppmärksam i trafiken, säger Karin Bengtsson, statistiker på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen