Effektiv rengöring av diesel partikelfilter

Effektiv rengöring av diesel partikelfilter

JLM Diesel Partikelfilter Cleaner (DPFC) J02210 är en hållbar lösning för en effektiv och ändamålsenlig rengöring och förebyggande rengöring av hela avgassystemet i dieselmotorer med diesel partikelfilter (DPF). JLM DPFC inte bara rengör DPF, den reducerar också luftförorenade fina partiklar av kolväten (HC), kolmonoxid (CO) och sot utsläpp. Detta är anledningen till att JLM DPFC kan vara en betydande skillnad mellan att passera och misslyckas vid ett test på bilprovningen. JLM DPFC reducerar sot och fina partikelutsläpp med upp till 25 procent. Detta innebär att mindre sot avsätts i DPF, vilket minskar risken för blockering och ökar livslängden på filtret.

Till skillnad från konventionella tillsatser konditionerar JLM DPFC motorn och partikelfiltret använder så kallade ”katalytiska material”. Detta gör det möjligt för motorn att prestera bättre och minskar bränsleförbrukningen. Men hur fungerar egentligen tillsatserna?

Nästan alla tillverkare av konventionella tillsatser tillsätter cerium och järnpartiklar till deras tillsats för att initiera den självrengörande processen i DPF. Ju mer järn som finns i tillsatsmedlet ju större mängder sot som förbränns. Detta är anledningen till att de flesta tillverkare lägger till så mycket järn som möjligt till deras tillsatsprodukt. En nackdel med att bränna järn är att aska bildas under förbränningsprocessen. Å ena sidan gör tillsatsen att soten brinner upp, men å andra sidan ersätts den av aska. Detta betyder: Ju större mängd järn i tillsatsen desto större mängd aska kvar i partikelfiltret. I det långa loppet orsakar askan blockeringar vilka inte kan regenereras; du kan inte bränna aska överhuvudtaget. Dessutom, närvaro av aska innebär att rengöring av DPF sker mindre effektivt.

JLM DPFC innefattar en patenterad platina ceriumförening som kapslar in sotpartiklarna i DPF. Som ett resultat av denna platina ceriumförening bränns sotpartiklarna vid en lägre temperatur, mycket tidigare och snabbare. Med anledning av dessa egenskaper, kombinationen av platina och cerium säkerställs en betydligt bättre regenerering och därmed bättre rengöring av DPF i jämförelse med konventionella rengöringsmedel.

En annan fördel med JLM DPFC är att tillsatsen initierar rengöring av DPF vid en mycket lägre temperatur än vanliga tillsatsmedel. Så även under korta resor vid lägre hastigheter, exempelvis vid stadskörning. Vid användning av vanliga tillsatser som innehåller järn har regenerering ännu inte inletts och måste fortfarande initieras av diagnosverktyg eller så måste en längre resa göras längs motorvägen i avsevärd hastighet. Detta är en tidskrävande och kostsam uppgift.

Resultatet av JLM Cerium-platina formeln gör att mindre aska bildas som avsätts i partikelfiltret. Detta innebär att DPF inte kommer att blockeras så snabbt och kommer att ha längre livslängd.

Tekniskt underlag:

JLM Diesel Partikelfilter Cleaner (DPFC) är en tekniskt avancerad Fuel Borne Catalyst (FBC)/ Bränsle Buren Katalysator. Detta är en tillsats som kapslar ihop skadliga fina partiklar (partikel materia – PM) och sot som ett resultat av vilket det brinner vid en lägre temperatur och därför snabbare under fordonets styrningssystem regenereringsprocessen. Dessutom optimerar JLM Diesel Partikelfilter Cleaner kompressionen i förbränningskammaren genom att minska utsläppen av avgaser.

Fördelar med JLM Diesel Partikelfilter Cleaner teknik:

–  Garanterar fullständig regenerering under ogynnsamma regenereringsförhållanden.

– Minskar risken för ofullständig regenerering och blockering av DPF och förebygger mot att fordonet behöver tas till verkstaden för oväntade reparationer.

–  Konditionerar motorn och DPF komponenterna med platina, förbättrar prestandan.

– Platina skyddar de konditionerade motorkomponenterna upp till 4000 km, även om bensinbolaget där du själv tankar inte har tillsatt några skyddande tillsatser i dieselbränslet.

– Konditioneringsperioden tar ett tag, så vi rekommenderar att du använder produkten regelbundet.

– Minskar skadliga fina partiklar (partikel materia – PM) med 20 till 25 procent. Detta är mycket mer än med konventionella rengöringstillsatser och speciellt om JLM Diesel Partikelfilter Cleaner används regelbundet.

– Som ett resultat av de lägre PM utsläppen desto färre fina partiklar som avsätts i partikelfiltret.

– Upp till 8 procent bränslebesparingar för dieseldrivna fordon (beroende på motor och användning).

– Extremt effektiv för att minska andra motorutsläpp som kolväten (HC) och kolmonoxid (CO).

JLM Diesel Partikelfilter Cleaner har visat sig vara lämplig för personbilar, lätta nyttofordon och tunga dieselbilar. JLM DPFC uppfyller de krav som European VERT och American EPA om skydd av folkhälsan och miljöskyddet
www.josema.se

Läs också

Specialolja för nya Fordmodeller

Specialolja för nya Fordmodeller

Moderna bilmotorer ställer allt högre krav på motoroljan. Oljan är inte längre ett universellt smörjmedel utan snarare en högspecialiserad,...

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar