Fortsatt skattebefrielse

Fortsatt skattebefrielse

Europeiska kommissionen godkände i mitten av december den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel t.o.m. utgången av 2020.

– Äntligen får vi ett lite mer långsiktigt besked kring förutsättningarna för biogasen. Fem års förlängning ger stabilitet och innebär att den förnybara biogasen kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till fossil bensin och diesel, säger Anders Mathiasson, vd på branschföreningen Energigas Sverige.

Regeringens målsättning är att så snabbt som möjligt under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel vilket är en förutsättning i arbetet för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

www.energigas.se

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar