Produktnyheter

Effektiv bildemontering

Med Powerhand VRS systemet plockas bilar snabbt isär i rena fraktioner på 15 minuter.

Powerhand VRS är ett multidemonteringssystem för snabb skrotning av bilar. Det består av:

  1. Maskinmonterade klämarmar för att hålla fast bilarna samt separera motordelar.
  2. Den kombinerade funktionen av grip och sax på verktyget som monteras på stickan.

Powerhand VRS är robust och hållbar för tunga material och samtidigt smidig för att separera kablar, startmotorer och andra smådelar. Tar snabbt bort däck och fälgar med grip- och saxfunktionen. En bil demonteras effektivt på 15 minuter. Genom separering av bildelarna i rena fraktioner skapas stora mervärden jämfört med att sälja hela bilar som paketerats med en skrotpress.

Grip/sax verktyget väger 1730 kg och klämarmarna väger 3360 kg. De monteras på en materialhanterare eller grävmaskin på 14 – 25 ton.

Powerhand VRS tillverkas av Wm Clark and Son och marknadsförs i Sverige av Andersen Contractor AB.

Andersen Contractor AB