Höjd nyregistreringsprognos för lastbilar – igen!

Höjd nyregistreringsprognos för lastbilar – igen!

Nu skriver Motorbranschens Riksförbund, MRF, åter upp årets registreringsprognos för tunga lastbilar över 16 ton – från ursprungliga 4 800 till 5 700 nyregistrerade lastbilar.

Den svenska högkonjunkturen smittar av sig även på lastbilsförsäljningen, menar MRF:s styrelse för Tunga fordon i sin reviderade prognos.

I fjol nyregistrerades totalt 4 827 tunga lastbilar över 16 ton. Registreringarna har nu ökat 12 månader i rad, och hitintills i år, januari-september, har 4 177 nyregistreringar skett, jämfört med 3 384 för samma period i fjol.

– Hitintills är marknaden plus 23 procent i år. Det innebär att vi behöver revidera upp årets prognos för andra gången i år (i april till 5 100) berättar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

Enligt Lennart Börjesson, Scania-återförsäljare och ordförande i MRF:s styrelse för Tunga fordon, är det inte någon konstlad registreringsuppgång som beror på skärpt miljölagstiftning eller förändrad teknik.

– Marknaden drivs av hushållens inköp av både varor och tjänster, investeringar inom bygg och infrastruktur, samt industrins generellt ökande efterfrågan av transporttjänster.

– Nu är vi inte långtifrån den allra senaste registreringstoppen 2008, innan Lehman-kraschen, på 6 027 nyregistreringar av tunga lastbilar, säger Lennart Börjesson.

Han säger också att det finns flaskhalsar som hämmar nyregistreringarna.

– En trång sektor är bland annat påbyggarnas kapacitet. De har sedan länge fulla orderböcker för året, och en åkare som vill ha ett individuellt ekipage med påbyggnation, må så vara en anläggnings- eller fjärrbil, får förbereda sig på väntetider, säger Lennart Börjesson och tillägger att de ledande marknadsaktörerna, Volvo LV, Scania och Mercedes-Benz, kan med startklara så kallade komplettfordon öka möjligheterna till snabbare leverans.

– Vi, lastbilshandeln, kan leverera bilar, men tiden för att ett rullande chassi ska bli en färdig lastbil kan bli lång för beställaren på grund av kapacitetsbristen, menar han.

Faktorer som påverkar åkarnas investeringsvilja är bland annat konjunkturen, fordonsålder samt fördelaktiga finansieringsalternativ som beror på det allmänt låga ränteläget.

Det absoluta toppåret för nyregistreringar är 1989 då 6 133 tunga lastbilar över 16 ton registrerades.

MRF

Bilden: Johan Holmqvist, billhandelsansvarig MRF, och Lennart Börjesson, ordförande MRF:s styrelse för Tunga fordon. Foto: MRF.

Läs också

Viltolyckor ökar

Viltolyckor ökar

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent...

Aktuellt

Skogsbranschen kraftsamlar

Skogsbranschen kraftsamlar

Komatsu Forest och den svenska skogsbranschen kraftsamlar nu i ett unikt projekt för ett skonsammare skogsbruk.

ANNONS ▼
Årets Säkerhetsinitiativ 2018

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

När timmerbilen inte gick att stanna styrde Lars Göran Söderqvist över den tvååriga flickan. Det räddade hennes liv.

Nya Hitachi ZW330-6

Nya Hitachi ZW330-6

Hitachi har lanserat den senaste modellen av Hitachis 30 tons hjullastare ZW330-6, som nu är beställningsbar även till...

Fler artiklar