Välbesökt Automässa

Välbesökt Automässa

Automässan 2017 blev en publik framgång som samlade 16 635 besökare (15 190 besökare 2014) från hela motorbranschens servicemarknad, och bland de utställare och besökare Bil & Verkstad träffade hördes idel nöjda tongångar.

Mässan är norra Europas största fackmässa för motorbranschens service- och eftermarknad. Bland de 268 utställarna, från 15 nationer, fanns ett brett spann av produkter och tjänster avsedda för lätta och tunga fordonsverkstäder, lack- och skadeföretag, däck- och fälgspecialister samt bildelsbutiker representerade.

Mässan som bjöd på en mängd intressanta seminarier i samarbete med MRF inleddes med en branschhearing, där det framtidsspanades kring tre tydliga megatrender: autonom körning, uppkopplade fordon och el.

– Autonom körning har vi redan, och om bara något år har förmodligen alla de stora fordonstillverkarna någon eller några  autonoma modeller, sade Kent Eric Lång från Viktoriainstitutet som arbetar med transportforskning.

Han konstaterade också att milleniegenerationen inte är särskilt intresserad av att äga, de vill hellre köpa en tjänst. Delad  ekonomi är även det en trend och innebär utmaningar som bland annat tillgång på parkering av poolbilar med mera.

MRFs vd Tommy Letzén lyfte kompetens som den enskilt största frågan för branschen och menade att de verkstäder som vill hänga med i framtiden måste ingå i något av de auktoriserade nätverken för att få den kunskap och kompetens de behöver.

Kompetensfrågan handlar inte bara elektronik och uppkopplade tjänster, som kanske är det man först tänker på. I framtiden kommer vi också att se något av en cocktail av material i bilarna.

–  Det är viktigt att verkstäderna har god materialkännedom och även tillgång till materialen, sade Håkan Backegård, BMWI.

Några sammanfattande tips till vad man som verkstadsmekaniker själv bör och kan göra för att rusta sig och sin verkstad för framtiden gavs också under branschhearingen, nämligen att  utbilda sig, följa auktorisationskrav och att arbeta i nära samarbete med skola/utbildningar och arbetsförmedling.

På mässgolvet var stämningen god redan från dag ett och efter samtal med många av utställarna är känslan att trots, eller kanske snarare tack vare de många utmaningar man står inför, är investeringsviljan i branschen god och att det finns en stigande efterfrågan inom verkstadsutrustning. En anledning är rekordförsäljningen av nya bilar, men säkerligen känner man även vikten av att hänga med i den snabba utveckling som nu sker.

Text och foto: Catharina Olsson-Lindh

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar