Volvokoncernen – kvartals- och helårsrapport

Volvokoncernen – kvartals- och helårsrapport

”2016 var ett år med något lägre volymer. Vår omsättning minskade med 3% till 302 miljarder kronor. Inte desto mindre förbättrades vår lönsamhet med en justerad rörelsemarginal på 7,0% för 2016. Detta beror på vår förmåga att hantera volymförändringar i olika marknader liksom fortsatta kostnadssänkningar och produktivitetsförbättringar. Det fjärde kvartalet följde mönstret från föregående kvartal med en något förbättrad lönsamhet trots lägre volymer. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5.660 Mkr, motsvarande en marginal på 6,9%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Det fjärde kvartalet 2016

  •   Under Q4 2016 ökade nettoomsättningen med 4% till 82,6 miljarder kronor (79,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter minskade den med 1%.
  •   Det justerade rörelseresultatet under Q4 2016 uppgick till 5.660 Mkr (4.573), motsvarande en rörelsemarginal på 6,9% (5,7), exklusive en reavinst från försäljningen av fastigheter på 1.371 Mkr.
  •   Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 336 Mkr.
  •   Det operativa kassaflödet i industriverk-samheten uppgick till 4,8 miljarder kronor (14,7). Justerat för EU:s konkurrensutredning och försäljningen av fastigheter var det operativa kassaflödet 8,7 miljarder kronor.

Helåret 2016

  •   För helåret 2016 minskade nettoomsättningen med 3% till 301,9 miljarder kronor (312,5).
  •   Det justerade rörelseresultatet under helåret 2016 uppgick till 21.094 Mkr (20.235), motsvarande en rörelsemarginal på 7,0% (6,5).
  •   Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 3,5 miljarder kronor (18,3).
  •   Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 kronor per aktie (3,00).

 

Volvo Group

Foto/Källa: Volvo Group

Läs också

Aktuellt

Best Transport fortsätter expandera

Best Transport fortsätter expandera

Best Transport förvärvar Pilotene Transport AS och rycker därmed allt närmare målsättningen att bli marknadsledande på snabba transporter i Norden.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i april

Vägtrafiken i april

Under april 2019 omkom 17 personer och 1 224 personer skadades i vägtrafiken.

Se upp för piratkopierade bildelar

Se upp för piratkopierade bildelar

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar verkstäder och bilägare för att montera in bildelar om ursprunget av delen är okänd.

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar stort inför framtiden. Ett led i denna satsning är byggnation av nya kontorslokaler och lager.

Fler artiklar