Klartecken för 74-tons lastbilar

Klartecken för 74-tons lastbilar

Regeringen har nu släppt sitt förslag om att öppna upp för lastbilar med totalvikten 74 ton.
– Det här är en väldigt viktig fråga för skogsindustrin. Tyngre lastbilar bidrar till effektivare transporter och sänkta utsläpp, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Förslaget i regeringens proposition om Godstransporter, 2016/17:112, innebär att den högsta tillåtna bruttovikten för lastbilar i Sverige ska höjas från 64 till 74 ton 1 juli i år. Tyngre lastbilar leder till att det totala antalet transporter minskar, vilket är bra både för miljön och för industrins konkurrenskraft.

– I Finland har lastbilar på upp till 76 ton varit tillåtna sedan 2013, så det är hög tid att Sverige följer efter, säger Karolina Boholm.

Det finns dock ett stort problem med regeringens intentioner. De är rädda för överflyttning av gods från järnväg och sjöfart till lastbil. De ställer därför de olika trafikslagen mot varandra och omöjliggör därmed en fungerande logistik där olika trafikslag samverkar. Regeringens intention leder till att endast 8 procent av det statliga vägnätet blir tillgängligt för att köra med 74-tons lastbilar.

– En betydligt större del av vägnätet måste öppnas för 74-tons trafik för att förslaget ska få någon reell effekt. Få aktörer kommer att investera i nya 74-tons lastbilar om det tillåta vägnätet blir så litet som regeringen föreslår. Regeringen borde ha inspirerats av Finland även här. Där tillåts tunga transporter på hela vägnätet och det har fungerat alldeles utmärkt, säger Karolina Boholm.

Karolina Boholm ser dock mycket positivt på att regeringen äntligen presenterat propositionen och förväntar sig att vägnätet för 74 ton kommer utökas snarast.

Skogsindustrierna

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar