Utbildning i framkant – nu även för lastbilar

Utbildning i framkant – nu även för lastbilar

MRF och MAF fortsätter att medverka till framtida ökad verkstadskvalitet med den nya digitala utbildningsplattformen Tech Academy genom att presentera även en lastbilsversion.

Trots att Tech Academy knappt introducerats, har redan många skolor valt att teckna licenser åt sina fordonselever. Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som – även nu – tunga fordon.

– Intresset är stort, inte minst efter Automässan där vi gavs möjlighet att demonstrera Tech Academy både för fordonslärare och verkstäder, säger Joachim Due-Boje, ansvarig för servicemarknad på MRF.

Tech Academy ger en heltäckande och ständigt uppdaterad grund om hela fordonets teknik.

– Vi ser därför att inte bara skolorna har nytta av plattformen utan den kan mycket väl fungera som komplement till verkstädernas löpande behov av kunskapsinhämtning för ökad verkstadskvalitet samtidigt som det är ett bra verktyg i kunddialogen, menar Joachim Due-Boje och Johanna Dahlqvist, branschutvecklare utbildning och arbetsmarknad på MAF

En komplett Tech Academy lanseras nu på bred front av branschorganisationen MRF och arbetsgivarföreningen MAF. Prisbilden är förmånlig jämfört med konventionella läromedel – vilket är viktigt för gymnasieskolorna – samtidigt som Tech Academy genom ständiga uppdateringar alltid är aktuell.

– Ett perfekt utbildningsredskap både för elever på fordonsprogrammet och för yrkesverksamma mekaniker. Det säger Jesper Ström, ansvarig för arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Yrkesplugget i Bromma, om MRF:s och MAF:s nya digitala och interaktiva utbildningsplattform, Tech Academy.

– Tech Academy är pedagogiskt upplagt och visar överskådligt hur bilens olika system – från tryck på bromspedalen till de bromsande däckens anliggningsyta mot vägbanan. Det gör att eleverna bättre förstår ett händelseförlopp, helheten, istället för bit för bit menar Jesper Ström, utbildningsansvarig på Yrkesplugget.

Sammantaget menar Jesper Ström att Tech Academy både är utbildnings- och kostnadseffektiv för skolan och/eller företaget.

Tech Academymarknadsförs mot gymnasieskolor och verkstäder. Utbildningsplattformen kommer löpande att uppdateras med nya avsnitt vilket ingår i den årliga licenskostnaden. MRF och MAF kommer via sina olika distrikts-/regionalorganisationer erbjuda skolor kraftigt rabatterat licenspris.

Mer information finns på www.mrf.se och www.transportforetagen.se/maf

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar