Händerna på ratten och blicken på vägen

Händerna på ratten och blicken på vägen

Från och med den 1 februari är det förbjudet att hålla mobilen i handen medan man kör. Den nya regeln förtydligar att det inte längre är tillåtet för förare att rattsurfa med mobilen eller annan kommunikationsutrustning under färd.

Sedan 2013 är det förbjudet för förare att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om det inverkar menligt på förandet av fordonet.

– Men det har inte varit tydligt vad som menats med ”menligt på framförandet”. Den nya skrivningen innebär ett klargörande. Det inte är tillåtet att ringa eller rattsurfa med mobilen eller annan kommunikationsutrustning i handen när man kör, säger Peter Larsson, trafiksäkerhetsexpert på Transportstyrelsen.

Ett förbud gör det enklare för polisen att kontrollera att förare följer reglerna i trafiken. Förbudet innebär också att Sverige uppfyller de minimikrav som ställs i Wienkonventionen.

– Vårt sätt att använda mobilen har förändrats. Tidigare ringde vi från mobilen, men nu kan vi göra mycket mer som att skicka sms eller göra inlägg på Facebook. Att rattsurfa gör dig ouppmärksam i trafiken. Den som kör i 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner rulla 22 meter utan koll på vägen. Mycket kan hända på den korta stunden, säger Peter Larsson.

Transportstyrelsen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar