Jubileumsår för Cranab

Jubileumsår för Cranab

Tillverkningsföretaget Cranab i Vindeln utanför Umeå firar 60-årsjubileum. Det var 1960 som första steget togs till dagens verksamhet av bröderna Allan och Rune Jonsson. Idag är Cranab en världsledande tillverkare av bland annat kranar och gripare för skogsmaskiner och lastbilar.

Allt började en höstkväll 1960 när Rune Jonsson fick se delarna till en skogskran som en kusin hade köpt och som behövde hjälp med att montera den på sin traktor. Rune och Allan förstod redan då att linmaskinernas tid var förbi och att hydraulik var framtiden.

Provade sig fram

De första två till tre åren provade de sig fram. Från början fanns ingen konstruktion, istället ritade, mätte och skissade de med krita på verkstadsgolvet. Den allra första kranen levererades i slutet av 1960 till en kund i Hörnsjö och bestod av en rak bom som lyftes av en hydraulcylinder och en kätting som höll timret. Varje kran byggdes efter kundens behov och kranarna utvecklades för varje exemplar som levererades.

Ständig utveckling men stommen är densamma

Under åren har produkterna utvecklats och många aktörer har varit intresserade av att äga Cranab, men stommen har alltid varit densamma och det är också en av framgångsfaktorerna till att Cranab har funnits i 60 år.

– I vår bransch är det unikt att ett varumärke levt vidare under så lång tid men vår kärna har aldrig ändrats. Vi har sedan starten satsat på kvalitet, kunskap, utveckling och under åren samlat på oss en enorm erfarenhet genom våra medarbetare. Dessutom har vi trogna kunder och användare över hela världen som tycker om oss och våra produkter, säger Micael Olsson, marknadsansvarig för området On-Road inom Cranab och som själv arbetat inom företaget i över 30 år.

En aktiv roll

Cranab var redan från början med när mekaniseringen började i skogen och har alltid varit en aktiv part som drivit utvecklingen framåt. Därför blev det också naturligt att för några år sedan bredda produktprogrammet och återuppta satsningen på ett lastbilsprogram med kranar och gripare anpassade för skog, recycling och transport.

Ett växande varumärke

Ett ytterligare steg i utvecklingen var när varumärket Slagkraft blev en del av företaget 2005. Slagkraft var ett fristående bolag som grundades av Allan Jonsson och som drevs av sonen Fredrik Jonsson. Slagkrafts buskröjningssystem består av motorpaket, kran, styrsystem och slaga och är ett varumärke som växer i stora delar av Europa. Utrustningen kännetecknas av att vara robust och driftsäker och används för röjning av diken, slänter och kanter vid allt från mindre enskilda vägar till stora Europavägar.

Produktutveckling som möter framtiden

– Cranabs bas har alltid varit kranar med tillhörande utrustning och det är vårt sikte även för framtiden. Vi arbetar ständigt och målmedvetet för att utveckla våra produkter så vi kan möta framtidens skogsmaskiner och lastbilar och erbjuda ett komplett utbud som passar den professionella marknaden och de behov som finns hos våra kunder. Det gäller även Slagkraft som är ledande inom vägröjningsteknik, berättar Cranabs VD Anders Strömgren.

Händelserik vår

Redan i början av jubileumsåret sker ett antal produktlanseringar.

– Inom vårt lastbilsprogram presenterar vi vår nya serie CT-gripar, konstruerade och optimerade för lastbilskranar och för Slagkraft introducerar vi vårt nya motorpaket W180 som bland annat möter emissionskraven för EU Steg V och innehåller en helt ny kranlösning, säger Anders.

Planer för året

Under 2020 kommer olika jubileumsaktiviteter att märkas, till exempel genom kundträffar, på mässor, en familjedag för medarbetare samt vid marknadsföring med bland annat en 60-årslogotyp.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar